HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Eksploatacinių medžiagų meniu tvarkymas

background image

Eksploatacinių medžiagų meniu tvarkymas

Naudokite šį meniu, norėdami konfigūruoti gaminio įspėjimus, eksploatacinėms medžiagoms artėjant
prie numatyto eksploatavimo laiko pabaigos.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką ir pasirinkite meniu „MANAGE

SUPPLIES“ (EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMAS).

PASTABA:

Žvaigždute (*) pažymėtos vertės yra numatytosios vertės. Kai kuriuose meniu

elementuose numatytųjų nustatymų nėra.

Meniu elementas

Papildomo meniu elementas

Vertės

Aprašymas

„AT VERY LOW“ (BEVEIK
TUŠČIA)

„BLACK
CARTRIDGE“ (JUODOS
SPALVOS DAŽŲ KASETĖ)

SUSTABDYK

„PROMPT TO
CONTINUE“ (PARAGINTI,
NORINT TĘSTI)

TĘSTI*

Pasirinkite, ką gaminys turėtų
daryti, baigiantis spausdinimo
kasetės eksploatavimo laikui.

SUSTABDYK: Gaminys neveiks,
kol nepakeisite kasetės.

„PROMPT TO
CONTINUE“ (PARAGINTI,
NORINT TĘSTI)
: Gaminys
neveiks, kol nepašalinsite
raginimo pranešimo.

TĘSTI: Gaminys rodo įspėjimo
pranešimą, tačiau toliau
spausdina.

„USER DEFINED
LOW“ (VARTOTOJO
NUSTATYTA APATINĖ RIBA)

„BLACK
CARTRIDGE“ (JUODOS
SPALVOS DAŽŲ KASETĖ)

Naudokite rodyklių mygtukus
arba skaičių klaviatūrą, norėdami
įvesti numatytą kasetės
eksploatavimo laiko procentinę
išraišką, kurią pasiekęs gaminys
jus turėtų įspėti.

20

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW