HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Informacijos meniu

background image

Informacijos meniu

Naudodamiesi INFORMACIJA meniu galite prieiti prie konkrečios gaminio informacijos ir ją spausdinti.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką ir pasirinkite meniu INFORMACIJA.

Gaminys

Aprašymas

SPAUSDINTI MENIU ŽEMĖLAPĮ

Spausdinama derinimo pulto meniu schema, kurioje pavaizduotas derinimo
pulto meniu elementų išsidėstymas ir dabartiniai parametrai.

SPAUSDINTI KONFIGŪRACIJĄ

Spausdinami gaminio konfigūracijos puslapiai, kuriuose parodomi
spausdintuvo nustatymai ir sumontuoti priedai.

SPAUSDINTI EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
BŪSENOS PUSLAPĮ

Spausdinamas apytikslis laikas, kurį užteks eksploatacinių medžiagų;
pateikiami statistiniai duomenys apie visą apdorotų puslapių ir užduočių
skaičių, serijos numeris, puslapių skaičiai ir priežiūros informacija.

HP teikia apytikslius laiko, kurį pakaks eksploatacinių medžiagų, duomenis
klientų patogumui. Faktinis laikas gali skirtis nuo pateikiamų apytikslių verčių.

SPAUSDINTI NAUDOJIMO PUSLAPĮ

Spausdinamas visų gaminyje naudotų popieriaus formatų skaičius,
išvardijama, ar jie buvo spausdinami ant vienos pusės ar ant dviejų pusių, ir
pateikiamas puslapių skaičius.

„PRINT DEMO PAGE“ (SPAUSDINTI
BANDOMĄJĮ PUSLAPĮ)

Spausdinamas bandomasis puslapis.

SPAUSDINTI FAILO KATALOGĄ

Spausdinamas gaminyje saugomų failų pavadinimas ir katalogas.

SPAUSDINTI PCL ŠRIFTŲ SĄRAŠĄ

Spausdinami prieinami PCL šriftai.

SPAUSDINTI PS ŠRIFTŲ SĄRAŠĄ

Spausdinami prieinami PS šriftai.

18

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW