HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Popieriaus tvarkymo meniu

background image

Popieriaus tvarkymo meniu

Naudodamiesi šiuo meniu konfigūruokite įvedimo dėklus pagal formatą ir tipą. Svarbu teisingai
konfigūruoti dėklus naudojantis šiuo meniu prieš spausdinant pirmą kartą.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką ir pasirinkite meniu POPIERIAUS

APDOROJIMAS.

PASTABA:

Jei esate naudoję kitus „HP LaserJet“ gaminius, veikiausiai esate įpratę nustatyti 1 dėklą

režimu First (pirmas) arba režimu Cassette (kasetė). „HP LaserJet“ P3010 serija spausdintuvuose 1
dėklo nustatymas į BET KOKIO DYDŽIO ir BET KOKIO TIPO atitinka First (pirmas) režimą. 1 dėklo
nustatymas į kitą režimą nei BET KOKIO DYDŽIO arba BET KOKIO TIPO atitinka režimą Cassette
(kasetė).

Meniu elementas

Vertė

Aprašymas

1 DĖKLO DYDIS

Iš sąrašo pasirinkite popieriaus dydį. Sukonfigūruokite 1 dėklo popieriaus dydį.

Numatytasis nustatymas yra BET KOKIO
DYDŽIO
. Visą galimų formatų sąrašą žr.

„Palaikomi popieriaus ir spausdinimo
laikmenų formatai“ 75 puslapyje

.

1 DĖKLO TIPAS

Iš sąrašo pasirinkite popieriaus tipą.

Sukonfigūruokite 1 dėklo popieriaus tipą.
Numatytasis nustatymas yra BET KOKIO
TIPO
. Visą galimų tipų sąrašą žr.

„Palaikomi popieriaus ir spausdinimo
laikmenų tipai“ 78 puslapyje

.

<X> DĖKLO DYDIS

X = 2 arba papildomas 3 ar 4

Iš sąrašo pasirinkite popieriaus dydį. Sukonfigūruokite nurodyto dėklo popieriaus

dydį. Numatytasis formatas yra LAIŠKAS
arba A4, tai priklauso nuo jūsų šalies /
regiono. Visą galimų formatų sąrašą žr.

„Palaikomi popieriaus ir spausdinimo
laikmenų formatai“ 75 puslapyje

.

<X> DĖKLO TIPAS

X = 2 arba papildomas 3 ar 4

Iš sąrašo pasirinkite popieriaus tipą.

Sukonfigūruokite nurodyto dėklo popieriaus
tipą. Numatytasis nustatymas yra
PAPRASTAS. Visą galimų tipų sąrašą žr.

„Palaikomi popieriaus ir spausdinimo
laikmenų tipai“ 78 puslapyje

.

LTWW

Popieriaus tvarkymo meniu

19