HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Užduočių gavimo meniu

background image

Užduočių gavimo meniu

Naudokite meniu NUSKAITYTI UŽDUOTĮ, norėdami peržiūrėti visų išsaugotų užduočių sąrašus.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką ir pasirinkite meniu NUSKAITYTI UŽDUOTĮ.

Gaminys

Papildomas elementas

Parinktys

Aprašymas

<USER NAME>

Kiekvienas vartotojas, kuris yra
išsaugojęs užduotį, nurodomas vardu.
Pasirinkite atitinkamą vartotojo vardą ir
pamatysite išsaugotų užduočių sąrašą.

VISOS UŽDUOTYS (SU
PIN)

SPAUSDINTI

SPAUSDINTI IR IŠTRINTI

IŠTRINTI

Šis pranešimas rodomas, jei vartotojas
yra išsaugojęs dvi ar daugiau užduočių,
reikalaujančių PIN.

Rodoma parinktis SPAUSDINTI arba
parinktis SPAUSDINTI IR IŠTRINTI, tai
priklauso nuo išvardytų užduočių tipo.

Naudodamiesi parinktimi KOPIJOS
nurodykite užduoties, kuri bus
spausdinama, kopijų skaičių.

VISOS UŽDUOTYS
(NĖRA PIN)

SPAUSDINTI

SPAUSDINTI IR IŠTRINTI

IŠTRINTI

Šis pranešimas rodomas, jei vartotojas
yra išsaugojęs dvi ar daugiau užduočių,
reikalaujančių PIN.

Rodoma parinktis SPAUSDINTI arba
parinktis SPAUSDINTI IR IŠTRINTI, tai
priklauso nuo išvardytų užduočių tipo.

Naudodamiesi parinktimi KOPIJOS
nurodykite užduoties, kuri bus
spausdinama, kopijų skaičių.

<UŽDUOTIES

PAVADINIMAS X>

SPAUSDINTI

SPAUSDINTI IR IŠTRINTI

IŠTRINTI

Kiekviena užduotis nurodoma jos
pavadinimu.

Rodoma parinktis SPAUSDINTI arba
parinktis SPAUSDINTI IR IŠTRINTI, tai
priklauso nuo išvardytų užduočių tipo.

Naudodamiesi parinktimi KOPIJOS
nurodykite užduoties, kuri bus
spausdinama, kopijų skaičių.

16

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Parinktys

Aprašymas

KOPIJOS

Nurodomas užduoties, kuri bus
spausdinama, kopijų skaičius.
Numatytasis nustatymas yra 1.

Meniu VISOS UŽDUOTYS (NĖRA PIN)
ir VISOS UŽDUOTYS (SU PIN) galimos
dvi papildomos parinktys:

Pasirinkus UŽDUOTIS,
spausdinamas kopijų skaičius,
nurodytas tvarkyklėje.

Pasirinkus meniu „CUSTOM
VALUE“ (PASIRINKTINĖ VERTĖ)
,
rodomas kitas nustatymas, kuriame
galite nurodyti užduoties, kuri bus
spausdinama, kopijų skaičių.
Tvarkyklėje nurodytas kopijų
skaičius dauginamas iš derinimo
pulte nurodyto kopijų skaičiaus.
Pavyzdžiui, jei tvarkyklėje nurodėte
dvi kopijas ir derinimo pulte
nurodėte dvi kopijas, iš viso bus
spausdinamos keturios kopijos.

„USB STORAGE“ (USB
SAUGOJIMAS)

„<FOLDER
NAME>“ (APLANKO
PAVADINIMAS)

„<JOB
NAME>“ (UŽDUOTIES
PAVADINIMAS)

KOPIJOS

Šiame meniu rodoma, ar esate gaminio
priekyje prijungę USB laikmeną.
Pasirinkite aplanką ir failo pavadinimą, o
tada pasirinkite norimų spausdinti kopijų
skaičių.

LTWW

Užduočių gavimo meniu

17