HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Šiame vadove naudojami standartai

background image

Šiame vadove naudojami standartai

PATARIMAS:

Patarimuose rasite naudingų užuominų ar nuorodų.

PASTABA:

Pastabos nurodo svarbią informaciją ir aiškina sąvoką arba užduotį.

ĮSPĖJIMAS:

Perspėjimai būti atsargiam nurodo veiksmus, kurių turite imtis norėdami išvengti

duomenų praradimo arba gaminio pažeidimo.

DĖMESIO!

Įspėjimai nurodo tam tikrus veiksmus, kurių reikia laikytis norint išvengti sužeidimų, visiško

duomenų netekimo arba rimto gaminio pažeidimo.

2

1 skyrius Gaminio pagrindai

LTWW