HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - įdiekite EIO korteles

background image

įdiekite EIO korteles

Įdiekite EIO kortelę

1.

Išjunkite gaminį.

2.

Gaminio gale atsukite du varžtus ir nuimkite uždengimo plokštelę nuo EIO angos.

134 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

3.

Į EIO angą įstatykite EIO kortelę ir priveržkite varžtus.

4.

Jei diegiant EIO kortelę reikia kabelio jungties, prijunkite kabelį.

5.

Įjunkite gaminį, tada išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte, ar atpažinta nauja
EIO kortelė. Žr.

„Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių spausdinimas“ 108 puslapyje

.

PASTABA:

Kai spausdinate konfigūracijos puslapį, taip pat išspausdinamas „HP Jetdirect“

konfigūracijos puslapis, kuriame pateikiama tinklo konfigūracijos ir būsenos informacija.

LTWW

Įdiekite atmintį, vidinius USB įrenginius ir išorines įvesties / išvesties korteles 135

background image

Išimkite EIO kortelę

1.

Išjunkite gaminį.

2.

Nuo EIO kortelės atjunkite visus kabelius.

3.

Atlaisvinkite du varžtus nuo EIO kortelės ir išimkite EIO kortelę iš EIO angos.

4.

EIO angos uždengimo plokštelę vėl uždėkite ant gaminio. Įstatykite ir priveržkite du varžtus.

5.

Įjunkite gaminį.

136 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW