HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Gaminio atminties įdiegimas

background image

Gaminio atminties įdiegimas

Gaminyje yra viena DIMM anga.

ĮSPĖJIMAS:

Elektroninėms dalims gali pakenkti statinis elektros krūvis. Diegdami DIMM, mūvėkite

antistatinę riešo juostelę arba dažnai lieskite DIMM antistatinės pakuotės paviršių, o tada lieskite
neizoliuotą įrenginio metalinę dalį.

1.

Jei to dar nepadarėte, išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad sužinotumėte, kiek atminties
įdiegta gaminyje. Žr.

„Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių

spausdinimas“ 108 puslapyje

.

126 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

2.

Išjunkite gaminį ir atjunkite maitinimo laidą.

2

1

3.

Atjunkite visus sąsajos kabelius.

4.

Nuimkite dešinės pusės skydelį, stumdami jį link gaminio galo, kad atlaisvintumėte jo užfiksavimą.

2

1

LTWW

Įdiekite atmintį, vidinius USB įrenginius ir išorines įvesties / išvesties korteles 127

background image

5.

Išimkite DIMM iš antistatinės pakuotės.

ĮSPĖJIMAS:

Siekdami sumažinti žalos, kurią sukelia statinis elektros krūvis, galimybę, visuomet

mūvėkite elektrostatinės iškrovos (ESD) riešo juostelę arba lieskite antistatinės pakuotės paviršių
prieš dirbdami su DIMM.

6.

Laikydami DIMM už kraštų sulyginkite DIMM išpjovą su DIMM lizdo iškišimu ir tvirtai spauskite
DIMM į angą tol, kol iki galo įsistatys. Kai tinkamai įstatysite, nesimatys metalo kontaktų.

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

128 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

7.

Stumkite DIMM modulį, kol užsifiksuos abu fiksatoriai.

XOX

OX

OX

OX

OXO

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIX

O

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

X

IO

XI

O

XIXO

O

XIX

O

X

IO

XIO

PASTABA:

Jei nepavyksta įdėti DIMM, patikrinkite, ar jo apačioje esanti išpjova yra ties lizdo

iškilimu. Jei ir tada nepavyksta, įsitikinkite, ar naudojate tinkamą DIMM tipą.

8.

Vėl uždėkite dešinės pusės skydelį. Sulygiuokite skydelio ąseles su gaminio angomis ir stumkite
skydeli link gaminio priekio, kol jis užsifiksuos vietoje.

2

1

LTWW

Įdiekite atmintį, vidinius USB įrenginius ir išorines įvesties / išvesties korteles 129

background image

9.

Atjunkite sąsajos kabelius ir maitinimo laidą.

10.

Įjunkite gaminį.