HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Patikrinkite DIMM diegimą

background image

Patikrinkite DIMM diegimą

Įdiegę DIMM patikrinkite, ar diegimas buvo sėkmingas.

1.

Įjunkite gaminį. Patikrinkite, ar parengties lemputė dega po to, kai yra atliekama visa gaminio
paleidimo veiksmų seka. Jei parodomas klaidos pranešimas, gali būti, kad DIMM buvo neteisingai
įdiegta. Žr.

„Derinimo pulto pranešimų interpretavimas“ 147 puslapyje

.

2.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį (žr.

„Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių

spausdinimas“ 108 puslapyje

).

3.

Patikrinkite atminties skyrių konfigūracijos puslapyje ir palyginkite jį su konfigūracijos puslapiu,
išspausdintu prieš atminties diegimą. Jei atminties kiekis nepadidėjo, gali būti, kad DIMM buvo
neteisingai įdiegta arba DIMM yra pažeista. Pakartokite diegimo procedūrą. Jei reikia, įdiekite kitą
DIMM.

PASTABA:

Jei įdiegėte gaminio kalbą (pasirinktis), patikrinkite skyrių „Installed Personalities and

Options“ (įdiegtos pasirinktys ir parinktys), esantį konfigūracijos puslapyje. Šioje srityje turėtų būti
pateikta nauja gaminio kalba.