HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vidinių USB įrenginių įdiegimas

background image

Vidinių USB įrenginių įdiegimas

Gaminys turi du vidinius USB prievadus.

1.

Išjunkite gaminį ir atjunkite maitinimo laidą.

2

1

LTWW

Įdiekite atmintį, vidinius USB įrenginius ir išorines įvesties / išvesties korteles 131

background image

2.

Atjunkite visus sąsajos kabelius.

3.

Nuimkite dešinės pusės skydelį, stumdami jį link gaminio galo, kad atlaisvintumėte jo užfiksavimą.

2

1

132 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

4.

Suraskite USB prievadus, esančius šalia formatavimo plokštės apačios. Įstatykite USB įrenginį į
vieną iš prievadų.

5.

Vėl uždėkite dešinės pusės skydelį. Sulygiuokite skydelio ąseles su gaminio angomis ir stumkite
skydeli link gaminio priekio, kol jis užsifiksuos vietoje.

2

1

LTWW

Įdiekite atmintį, vidinius USB įrenginius ir išorines įvesties / išvesties korteles 133

background image

6.

Atjunkite sąsajos kabelius ir maitinimo laidą.

7.

Įjunkite gaminį.