HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Įterptinio web serverio naudojimas

background image

Įterptinio web serverio naudojimas

Norėdami peržiūrėti gaminio ir tinklo būseną bei valdyti spausdinimo funkcijas iš kompiuterio, o ne iš
gaminio derinimo pulto, naudokitės įterptiniu interneto serveriu.

PASTABA:

Kai gaminys yra tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio, gaminio būsenai peržiūrėti

naudokite „HP Easy Printer Care“.

Peržiūrėti gaminio derinimo pulto būsenos informaciją.

Sužinoti, kiek yra likę visų eksploatacinių medžiagų ir užsisakyti naujų

Peržiūrėti ir keisti dėklų konfigūraciją

Peržiūrėti ir keisti gaminio derinimo pulto meniu konfigūraciją

Peržiūrėti ir išspausdinti vidinius puslapius

Gauti pranešimus apie gaminio ir eksploatacinių medžiagų įvykius

Peržiūrėti ir keisti tinklo konfigūraciją

Peržiūrėti pagalbos turinį, susijusį su dabartine gaminio būsena

Norėdami naudoti įterptinį web serverį, turite turėti „Microsoft Internet Explorer“ 5.01 ar naujesnę versiją,
arba „Netscape“ 6.2 ar naujesnę versiją, skirtą „ Windows“, „Mac OS“ arba „Linux“ (tik „Netscape“). HP-
UX 10 ir HP-UX 11 reikalingas „Netscape Navigator“ 4.7. Įterptinis web serveris veikia, kai gaminys yra
prijungtas prie IP pagrindu veikiančio tinklo. Įterptinis web serveris nepalaiko IPX pagrindu veikiančių
gaminio jungčių. Norint atidaryti ir naudotis įterptiniu web serveriu, prieiga prie interneto nereikalinga.

Kai gaminys prijungtas prie tinklo, įterptinis web serveris pasiekiamas automatiškai.