HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Integruoto interneto serverio skyriai

background image

Integruoto interneto serverio skyriai

Skirtukas arba skyrius

Parinktys

Informacija skirtukas

Pateikiama informacija apie
gaminį, būseną ir konfigūraciją

Įrenginio būsena: rodoma gaminio būklė ir apytikslis likęs HP eksploatacinių
medžiagų naudojimo laikas. Šiame puslapyje taip pat rodomas kiekvienam loveliui
nustatytas popieriaus tipas ir dydis. Norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus,
spustelėkite Pakeisti nuostatas.

Konfigūracijos puslapis: rodo informaciją, esančią konfigūracijos puslapyje.

Eksploatacinių medžiagų būsena: rodomas apytikslis likęs HP eksploatacinių
medžiagų naudojimo laikas. Šiame puslapyje taip pat pateikiami medžiagų dalies
numeriai. Norėdami užsakyti naujų eksploatacinių medžiagų, spustelėkite Įsigyti
ekspl. medž.
srityje Kitos nuorodos, kairėje lango pusėje.

Įvykių žurnalas: rodomas visų gaminio įvykių ir klaidų sąrašas. Naudodamiesi
nuoroda hp sparčioji pagalba (Kitos nuorodos) srityje visuose įterptinio web
serverio puslapiuose) prisijunkite prie rinkinio dinaminių web puslapių, kurie jums
padės išspręsti Įvykių žurnalas klausimus ir kitas problemas. Šiuose puslapiuose
taip pat nurodomos papildomos gaminiui galimos paslaugos.

Panaudojimo puslapis: rodoma puslapių, kuriuos gaminys išspausdino, skaičiaus
suvestinė, sugrupuota pagal formatą, tipą ir popieriaus spausdinimo kelią.

Įrenginio informacija: rodomas gaminio tinklo pavadinimas, adresas ir modelio
informacija. Norėdami pritaikyti šiuos įrašus, spustelėkite Įrenginio informacija
skirtuke Nuostatos.

Derinimo pultas: rodomi derinimo pulto pranešimai, pvz., Parengtas ar Įjungtas
miego režimas
.

Spausdinti: leidžia siųsti spausdinti parengtas užduotis gaminiui.

114 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

Skirtukas arba skyrius

Parinktys

Nuostatos skirtukas

Suteikia galimybę sukonfigūruoti
gaminį naudojantis kompiuteriu

Įrenginio konfigūravimas: Konfigūruokite numatytuosius gaminio nustatymus.
Šiame puslapyje yra tradiciniai meniu iš derinimo pulto ekrano.

Dėklų dydžiai / tipai: rodomas popieriaus ir spausdinimo medžiagų formatas ir tipas,
leidžiamas kiekvienam įvedimo dėklui.

Elektroninio pašto serveris: Tik tinkle. Naudojama kartu su puslapiu Įspėjimų
prenumeratos
elektroninio pašto įspėjimams nustatyti.

Įspėjimų prenumeratos: tik tinkle. Nustatykite el. pašto įspėjimus apie įvairius
gaminio ir eksploatacinių medžiagų įvykius.

Įspėjimų slenksčiai: Nustatykite tam tikrų įspėjimų siuntimo laiką arba vertę.

Automatinis siuntimas: Sukonfigūruokite, kad gaminys siųstų automatinius el.
laiškus dėl gaminio konfigūracijos ir eksploatacinių medžiagų konkrečiais el. pašto
adresais.

Sauga: Nustatykite slaptažodį, kurį reikia įvesti norint patekti į skirtukus Nuostatos
ir Tinklinis sujungimas bei tam tikras gaminio derinimo pulto ir „HP Jetdirect“ tinklo
dalis. Įjungiamos ir išjungiamos tam tikros gaminio funkcijos.

Redaguoti kitas nuorodas: Pridėkite ar pritaikykite nuorodą į kitą interneto svetainę.
Ši nuoroda rodoma Kitos nuorodos srityje, visuose įterptinio interneto serverio
puslapiuose.

Įrenginio informacija: Suteikite gaminiui pavadinimą ir priskirkite jam inventoriaus
numerį. Įveskite pagrindinio adresato, kuris gaus informaciją apie gaminį, vardą ir el.
pašto adresą.

Kalba: Nustatykite kalbą, kuria bus rodoma integruoto interneto serverio informacija.

Data ir laikas: Sinchronizuokite laiką su tinklo laiko serveriu.

Budėjimo tvarkaraštis: Nustatykite, ar redaguoti gaminio pabudimo laiką, kad
gaminys pasiruoštų darbui.

PASTABA:

skirtuką Nuostatos galima apsaugoti slaptažodžiu. Jei šis gaminys

prijungtas prie tinklo, prieš keisdami šio skirtuko parametrus, visada pasitarkite su
sistemos administratoriumi.

LTWW

Įterptinio web serverio naudojimas 115

background image

Skirtukas arba skyrius

Parinktys

Tinklinis sujungimas skirtukas

Leidžia keisti tinklo nustatymus iš
jūsų kompiuterio

Tinklo administratoriai gali naudoti šį skirtuką su tinklu susijusiems gaminio nustatymams
valdyti, kai gaminys prijungtas prie IP tinklo. Šis skirtukas nėra rodomas, jei gaminys
tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio, arba jei gaminys prijungtas prie tinklo naudojant bet
ką kitą, nei „HP Jetdirect“ spausdinimo serverį.

PASTABA:

skirtuką Tinklinis sujungimas galima apsaugoti slaptažodžiu.

Kitos nuorodos

Apima nuorodas, kuriomis
jungiatės prie interneto

hp sparčioji pagalba: sujungia jus su HP interneto svetaine, kuri padės rasti
sprendimus kilusioms problemoms.

Įsigyti ekspl. medž.: prijungia prie „HP SureSupply“ interneto svetainės, kurioje
galite gauti informacijos apie originalių HP eksploatacinių medžiagų, pvz.,
spausdinimo kasečių ir popieriaus, pirkimo pasirinktis.

Gaminio pagalba: prijungia prie gaminio pagalbos puslapio, kuriame galite rasti
pagalbos įvairiomis temomis.

Parodyti kaip: prijungia prie informacijos, kurioje demonstruojamos konkrečios
gaminio užduotys, pvz., strigčių šalinimas ir spausdinimas ant įvairių tipų popieriaus.

PASTABA:

norėdami naudoti šias nuorodas turite turėti interneto ryšį. Jei naudojate

modemo ryšį ir nesate prisijungęs pirmą kartą atidarydami integruotą interneto serverį,
turite prisijungti, tik tuomet galėsite pasiekti šias interneto svetaines. Norint prisijungti gali
tekti uždaryti integruotą interneto serverį ir vėl jį atidaryti.

116 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW