HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Atnaujinkite aparatinę programinę įrangą, naudodami „Microsoft Windows“ komandas

background image

Atnaujinkite aparatinę programinę įrangą, naudodami „Microsoft Windows“ komandas

PASTABA:

Norint vykdyti šį procesą reikia, kad gaminys būtų bendrai naudojamas tinkle.

1.

Spustelėkite „Start“, „Run“, tada įrašykite „cmd“, kad būtų atidarytas komandų langas.

2.

Įveskite: copy /B <FAILO PAVADINIMAS> \\KOMPIUTERIO PAVADINIMAS>
\DALIJIMOSI PAVADINIMAS>, kur <FAILO PAVADINIMAS> yra .RFU failo pavadinimas (kartu
su maršrutu), <KOMPIUTERIO PAVADINIMAS> yra kompiuterio, iš kurio dalijamasi gaminiu,
pavadinimas, o <DALIJIMOSI PAVADINIMAS> yra gaminio dalijimosi pavadinimas. Pvz.: C:
\>copy /b C:\ljp3015.rfu \\JŪSŲ SERVERIS\JŪSŲ KOMPIUTERIS.

PASTABA:

Jei failo pavadinime arba maršrute yra tarpas, turite uždaryti failo pavadinimą ar

maršrutą kabutėse. Pavyzdžiui, įrašykite: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS
\ljp3015.rfu" \\JŪSŲ_SERVERIS\JŪSŲ_KOMPIUTERIS.

3.

Klaviatūroje paspauskite

Enter

(įvesti). Derinimo pulte bus rodomas pranešimas, apibūdinantis

schemotechnikos atnaujinimo eigą. Atnaujinimo proceso pabaigoje derinimo pulte rodomas
pranešimas Parengtas. Kompiuterio ekrane rodomas pranešimas One File Copied (nukopijuotas
vienas failas).

140 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW