HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Norėdami atnaujinti schemotechniką, naudokite „Flash“ palaikomą failą

background image

Norėdami atnaujinti schemotechniką, naudokite „Flash“ palaikomą failą

Šiame gaminyje yra „Flash“ paremta atmintis, todėl schemotechniką galite atnaujinti su „Flash“
palaikomu failu (.EXE). Šį failą parsisiųskite iš

www.hp.com/go/ljp3010series_firmware

.

138 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

PASTABA:

Norėdami panaudoti šį metodą, gaminį per USB laidą prijunkite tiesiogiai prie savo

kompiuterio ir savo kompiuteryje įdiekite šio gaminio spausdinimo tvarkyklę.

1.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir raskite TCP/IP adresą.

2.

Savo kompiuteryje raskite .EXE failą ir su kartus spustelėkite ant jo.

3.

Iš išskleidžiamo sąrašo parinkite Select Printer to Update (parinkti spausdintuvo naujinį) ir
parinkite šį gaminį. Norėdami pradėti naujinimo procesą, paspauskite Start (pradėti) mygtuką.

ĮSPĖJIMAS:

Šio proceso metu nebandykite išjungti gaminio arba siųsti spausdinimo užduoties.

4.

Kai procesas bus baigtas, dialogo lange pasirodys šypsenėlės piktograma. Spustelėkite mygtuką
Exit (išeiti).

5.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

6.

Atspausdinkite kitą konfigūracijos puslapį ir įsitikinkite, kad jame pateiktas naujas schemotechnikos
datos kodas.