HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spausdinimo kasetės keitimas

background image

Spausdinimo kasetės keitimas

Kai baigiasi spausdinimo kasetės numatytas naudojimo laikas, derinimo pulte rodomas pranešimas
„BLACK CARTRIDGE VERY LOW“ (JUODOS SPALVOS DAŽŲ KASETĖ BEVEIK TUŠČIA). Šiuo
metu eksploatacinių medžiagų pakeisti nereikia, nebent spausdinimo kokybė nebepriimtina.
Eksploatacinėms medžiagoms pasiekus šią būseną, baigiasi jų HP papildoma apsaugos garantija.

Eksploatacinės medžiagos eksploatavimo laikas yra tik apytikslis ir gali skirtis, tai priklauso nuo
atspausdintų dokumentų tipo ir kitų veiksnių.

Galite nustatyti, kad gaminys nustotų veikti, pasirodžius pranešimui „BLACK CARTRIDGE VERY
LOW“ (JUODOS SPALVOS DAŽŲ KASETĖ BEVEIK TUŠČIA)
. Spausdinimo kasetė dar gali pasiekti
priimtiną spausdinimo kokybę. Norėdami toliau spausdinti, pakeiskite eksploatacines medžiagas arba
naudokite meniu „MANAGE SUPPLIES“ (EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMAS) ir iš naujo
sukonfigūruokite, kad gaminys toliau spausdintų. Jei reikia daugiau informacijos, žr.

„Eksploatacinių

medžiagų meniu tvarkymas“ 20 puslapyje

.

ĮSPĖJIMAS:

jei dažų pateko ant drabužių, nuvalykite su sausa skepeta ir plaukite šaltame vandenyje.

Karštas vanduo padės dažams įsiskverbti į audinį.

PASTABA:

Informacija apie panaudotų spausdinimo kasečių perdirbimą pareikta ant spausdinimo

kasečių dėžės. Žr.

„Grąžinimo ir perdirbimo nurodymai“ 222 puslapyje

.

PATARIMAS:

norėdami pamatyti šio proceso animacinę medžiagą, apsilankykite svetainėje:

www.hp.com/go/ljp3010-replace-print-cartridges

.

1.

Paspauskite viršutinio dangčio atpalaidavimo mygtuką ir atidarykite viršutinį dangtį.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

122 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

2.

Iš gaminio išimkite panaudotą spausdinimo kasetę.

2

3

3.

Išimkite naują spausdinimo kasetę iš maišelio. Panaudotą spausdinimo kasetę įdėkite į maišelį
perdirbimui.

4.

Suimkite spausdinimo kasetės priekį bei galą ir paskirstykite dažus, penkis ar šešis kartus švelniai
pakratydami spausdinimo kasetę.

ĮSPĖJIMAS:

Nelieskite užrakto ar volelio paviršiaus.

LTWW

Eksploatacinių medžiagų ir dalių keitimas 123

background image

5.

Nuo naujos spausdinimo kasetės nuimkite pakavimo juostelę. Išmeskite juostelę pagal vietos
taisykles.

6.

Sulygiuokite spausdinimo kasetę su grioveliais gaminio viduje, įdėkite spausdinimo kasetę, kol ji
bus tvirtai įstatyta.

2

1

3

124 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

7.

Uždarykite viršutinį dangtį. Po kiek laiko derinimo pulte turėtų būti parodyta „Ready“ (pasiruošęs).

2

1

3

2

1

3

LTWW

Eksploatacinių medžiagų ir dalių keitimas 125