HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių spausdinimas

background image

Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių

spausdinimas

Naudodamiesi gaminio derinimo pultu, galite spausdinti informacijos puslapius, kuriuose pateikiama
informacija apie gaminį ir jo dabartinę konfigūraciją. Taip pat galite spausdinti kelis „parodykite man,
kaip“ puslapius, kurie iliustruoja įprastines procedūras, susijusias su gaminio naudojimu.

Puslapio tipas

Puslapio pavadinimas

Aprašymas

Informaciniai puslapiai

SPAUSDINTI MENIU ŽEMĖLAPĮ

Išspausdinama derinimo pulto meniu
schema, kurioje pavaizduotas derinimo
pulto meniu elementų išsidėstymas ir
dabartiniai parametrai.

SPAUSDINTI KONFIGŪRACIJĄ

Išspausdinama dabartinė gaminio
konfigūracija. Jei įdiegtas „HP Jetdirect“
spausdinimo serveris, taip pat
išspausdinamas „HP Jetdirect“
konfigūracijos puslapis.

SPAUSDINTI EKSPLOATACINIŲ
MEDŽIAGŲ BŪSENOS PUSLAPĮ

Spausdinamas apytikslis laikas, kol
užteks eksploatacinių medžiagų:
pateikiami statistiniai duomenys apie
visą apdorotų puslapių ir užduočių
skaičių, serijos numeris, puslapių
skaičiai ir priežiūros informacija.

HP teikia apytikslius laiko, kurį pakaks
eksploatacinių medžiagų, duomenis
klientų patogumui. Faktinis laikas gali
skirtis nuo pateikiamų apytikslių verčių.

SPAUSDINTI NAUDOJIMO PUSLAPĮ

Išspausdinamas puslapis, kuriame
nurodytas visų popieriaus dydžių, kurie
buvo naudojami gaminyje, skaičius,
sąraše pateikta, ar jie buvo vienpusiai, ar
dvipusiai, ir nurodytas puslapių skaičius.

„PRINT DEMO PAGE“ (SPAUSDINTI
BANDOMĄJĮ PUSLAPĮ)

Spausdinamas bandomasis puslapis.

SPAUSDINTI FAILO KATALOGĄ

Išspausdinamas failų katalogas, kuriame
pateikiama visų įdiegtų talpiosios
atminties įrenginių informacija. Šis
elementas parodomas tik tokiu atveju, jei
gaminyje įdiegtas talpiosios atminties
įrenginys, kuriame yra atpažinta failų
sistema.

SPAUSDINTI PCL ŠRIFTŲ SĄRAŠĄ

Išspausdinamas PCL šriftų sąrašas,
kuriame pavaizduoti visi PCL šriftai,
galimi gaminiui šiuo metu.

SPAUSDINTI PS ŠRIFTŲ SĄRAŠĄ

Išspausdinamas PS šriftų sąrašas,
kuriame pavaizduoti visi PS šriftai, galimi
gaminiui šiuo metu.

108 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

Puslapio tipas

Puslapio pavadinimas

Aprašymas

„Parodykite man, kaip“ puslapiai

VALYTI STRIGTIS

Išspausdinamas puslapis, kuriame
pavaizduota, kaip pašalinti popieriaus
strigtis.

ĮKELTI DĖKLUS

Išspausdinamas puslapis, kuriame
pavaizduota, kaip įdėti popieriaus į
įvedimo dėklus.

ĮKELTI YPATINGĄ TERPĘ

Išspausdinamas puslapis, kuriame
pavaizduota, kaip įdėti specialųjį
popierių, pvz., vokus ir firminius blankus.

SPAUSDINTI ANT ABIEJŲ PUSIŲ

Išspausdinamas puslapis, kuriame
pavaizduota, kaip naudoti dvipusio
spausdinimo funkciją.

PALAIKOMAS POPIERIUS

Išspausdinamas puslapis, kuriame
pavaizduoti gaminio palaikomi
popieriaus tipai ir dydžiai.

SPAUSDINTI PAGALBOS VADOVĄ

Išspausdinamas puslapis, kuriame
pavaizduotos nuorodos į papildomą
pagalbą internete.

„PRODUCT VIEWS“ (GAMINIO
IŠVAIZDA)

Išspausdinamas puslapis, kuriame
aprašomi gaminio komponentai.

Informacijos puslapių spausdinimas

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką.

2.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite meniu INFORMACIJA ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

3.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite reikiamą informaciją ir paspausdami mygtuką

Gerai

spausdinkite.

„Parodykite man, kaip“ puslapių spausdinimas

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką.

2.

Įsitikinkite, kad meniu PARODYKITE MAN KAIP yra pažymėtas, o tada paspauskite mygtuką

Gerai

.

3.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite reikiamą puslapį, o paspausdami mygtuką

Gerai

spausdinkite.

LTWW

Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių spausdinimas 109