HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Naudokite meniu „Services“ (paslaugos)

background image

Naudokite meniu „Services“ (paslaugos)

Jei gaminys prijungtas prie tinklo, naudokite meniu Services (paslaugos), jei norite gauti informaciją
apie gaminį ir medžiagų būseną.

1.

Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).

2.

Atidarykite meniu Services (paslaugos).

3.

Norėdami atidaryti integruotąjį tinklo serverį ir atlikti priežiūros užduotį, atlikite šiuos veiksmus:

a.

Pasirinkite Device Maintenance (įrenginio priežiūra).

b.

Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite užduotį.

c.

Spustelėkite Launch (paleisti).

4.

Norėdami aplankyti įvairias šio gaminio interneto pagalbos svetaines, atlikite šiuos veiksmus:

a.

Pasirinkite Services on the Web (paslaugos internete).

b.

Pasirinkite Internet Services (interneto paslaugos) ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite
parinktį.

c.

Spustelėkite Go! (eiti!).

LTWW

Funkcijas naudokite „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklėje.

63

background image

64

4 skyrius Naudokite su „Macintosh“

LTWW

background image

5