HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Naudokite vandens ženklus

background image

Naudokite vandens ženklus

Vandens ženklas yra pastaba, pvz., „Slapta“, kuri išspausdinama kiekvieno dokumento puslapio fone.

1.

Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).

2.

Atidarykite meniu Watermarks (vandens ženklai).

3.

Šalia Mode (režimas) pasirinkite, kokio tipo vandens ženklą norite naudoti. Pasirinkite
Watermark (vandens ženklas), jei norite spausdinti pusiau permatomą tekstą. Pasirinkite
Overlay (persidengimas), jei norite spausdinti nepermatomą tekstą.

4.

Šalia Pages (puslapiai) pasirinkite, ar norite spausdinti vandens ženklą visuose puslapiuose, ar tik
pirmame puslapyje.

5.

Šalia Text (tekstas) pasirinkite vieną iš standartinių tekstų arba pasirinkite Custom (pasirinktinis)
ir įveskite laukelyje naują tekstą.

6.

Pasirinkite parinktis likusiems nustatymams.