HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Saugojimo užduotys

background image

Saugojimo užduotys

Galite saugoti gaminio užduotis, kad galėtumėte jas bet kada spausdinti. Išsaugotas užduotis galite
naudoti bendrai su kitais vartotojais arba padaryti jas privačias.

62

4 skyrius Naudokite su „Macintosh“

LTWW

background image

PASTABA:

Daugiau informacijos apie užduočių spausdinimo funkcijas rasite

„Darbų saugojimo

funkcijų naudojimas“ 95 puslapyje

.

1.

Meniu „File“ (failas) spustelėkite parinktį „Print“ (spausdinti).

2.

Atidarykite meniu „Job Storage“ (užduočių saugojimas).

3.

Išplečiamajame sąraše „Job Storage Mode“ (užduočių saugojimo režimas) pasirinkite
išsaugotos užduoties tipą.

4.

Norėdami naudoti pasirinktinį vartotojo vardą ar užduoties pavadinimą, spustelėkite mygtuką
„Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite.

Pasirinkite, kurią parinktį norite naudoti, jei tuo vardu jau buvo pavadinta kita saugoma užduotis.

„Use Job Name + (1–99)“ (naudokite
užduoties pavadinimą + (1–99)

Prie užduoties pavadinimo pabaigos pridėkite unikalų numerį.

„Replace Existing File“ (pakeisti
esamą failą)

Esamą išsaugotą užduotį perrašykite nauja.

5.

Jei atlikdami 3 veiksmą pasirinkote parinktį „Stored Job“ (išsaugota užduotis) arba „Personal
Job“ (asmeninė užduotis)
, užduotį galite apsaugoti PIN kodu. Lauke „Use PIN to
Print“ (norėdami spausdinti, naudokite PIN)
įveskite 4 skaitmenų numerį. Kai šią užduotį bandys
spausdinti kiti asmenys, gaminys juos paragins įvestį šį PIN numerį.