HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP spausdintuvo paslaugų programos funkcijos

background image

HP spausdintuvo paslaugų programos funkcijos

HP spausdintuvo paslaugų programą sudaro puslapiai, kuriuos atidarote spustelėdami sąraše
„Configuration Settings“ (konfigūracijos nustatymai). Šioje lentelėje aprašomos užduotys, kurias
galite atlikti šiuose puslapiuose.

Gaminys

Aprašymas

Konfigūracijos puslapis

Spausdina konfigūracijos puslapį.

Išteklių būsena

Rodo įrenginio išteklių būseną ir pateikia nuorodas į išteklių užsakymą internetu.

HP pagalba

Suteikia prieigą prie techninės pagalbos, išteklių užsakymo internetu, registravimosi
internetu ir utilizavimo bei grąžinamos informacijos.

Failų įkėlimas

Perkelia failus iš kompiuterio į įrenginį.

Šriftų įkėlimas

Perkelia šriftų failus iš kompiuterio į įrenginį.

Aparatinės programinės
įrangos atnaujinimas

Perkelia atnaujintus aparatinės programinės įrangos failus iš kompiuterio į įrenginį.

Režimas „Duplex“ (dvipusis)

Įjungia automatinio dvipusio spausdinimo režimą.

Režimas „Economode“ ir
dažomųjų miltelių tankis

Įjungia režimo „Economode“ nustatymus, kad sutaupytumėte dažomųjų miltelių, arba
reguliuoja dažomųjų miltelių tankį.

Raiška

Keičia raiškos nustatymus, įskaitant REt nustatymą.

Išteklių blokavimas

Blokuoja arba atblokuoja saugojimo gaminius, pvz., standųjį diską.

Saugomos užduotys

Tvarko spausdinimo užduotis, saugomas įrenginio standžiajame diske.

Dėklų konfigūravimas

Keičia numatytuosius dėklo nustatymus.

IP nustatymai

Keičia įrenginio tinklo nustatymus ir suteikia prieigą prie įdėtojo tinklo serverio.

58

4 skyrius Naudokite su „Macintosh“

LTWW

background image

Gaminys

Aprašymas

Nustatymai „Bonjour“

Suteikia galimybę įjungti ar išjungti „Bonjour“ palaikymą arba keisti įrenginio paslaugos,
įtrauktos į sąrašą tinkle, pavadinimą.

Papildomi nustatymai

Suteikia prieigą prie įdėtojo tinklo serverio.

El. pašto įspėjimai

Konfigūruoja įrenginį taip, kad jis siųstų tam tikrų įvykių el. pašto pastabas.