HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje

background image

Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje

Spausdinimo nustatymų pakeitimų prioritetas nustatomas atsižvelgiant į tai, kur jie atliekami:

56

4 skyrius Naudokite su „Macintosh“

LTWW

background image

PASTABA:

Komandų ir dialogo langų pavadinimai gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų programinės

įrangos.

Page Setup dialog box (dialogo langas „Puslapio nustatymas“): Spustelėkite Page Setup
(puslapio nustatymas) ar panašią komandą naudojamos programos meniu File (failas), kad
atidarytumėte šį dialogo langą. Čia pakeisti nustatymai gali panaikinti bet kur kitur pakeistus
nustatymus.

Print dialog box (spausdinimo dialogo langas): Norėdami atidaryti šį dialogo langą, spustelėkite
Print (spausdinti), Print Setup (puslapio sąranka) ar kitą panašią komandą programos, kurioje
dirbate, meniu File (failas). Nustatymų pakeitimų, atliktų dialogo lange Print (spausdinti), prioritetas
yra žemesnis, jie nepanaikina pakeitimų, atliktų dialogo lange Page Setup (puslapio sąranka).

Default printer driver settings (Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai): Numatytieji
spausdintuvo tvarkyklės nustatymai nulemia nustatymus, naudojamus atliekant visas spausdinimo
užduotis, nebent nustatymai pakeičiami dialogo languose Page Setup (puslapio sąranka), Print
(spausdinti) arba Printer Properties (spausdintuvo ypatybės).

Printer control panel settings (Spausdintuvo valdymo pulto nustatymai): Nustatymų pakeitimų,
atliktų spausdintuvo valdymo pulte, prioritetas yra žemesnis nei kitur atliktų pakeitimų.