HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje

background image

Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje

Keisti visų spausdinimo užduočių
nustatymus, kol programinės įrangos
programos uždarytos

Keist visų spausdinimo užduočių
numatytuosius nustatymus

Keisti gaminio konfigūravimo
nustatymus

1.

Meniu File (failas) spustelėkite
Print (spausdinti).

2.

Keiskite norimus nustatymus
įvairiuose meniu.

1.

Meniu File (failas) spustelėkite
Print (spausdinti).

2.

Keiskite norimus nustatymus
įvairiuose meniu.

3.

Meniu Presets (išankstiniai
nustatymai) spustelėkite Save as
(išsaugoti kaip) ir įveskite
išankstinio nustatymo pavadinimą.

Šie nustatymai išsaugomi meniu
Presets (iš anksto nustatytos reikšmės).
Jei norite naudoti naujus nustatymus,
turite pasirinkti išsaugotą iš anksto
nustatytą reikšmę kas kartą atidarę
programą ir spausdindami.

Mac OS X V10.3 arba Mac OS X V10.4

1.

Meniu „Apple“ spustelėkite System
Preferences
(sistemos parinktys) ir
tada Print & Fax (spausdinti ir siųsti
faksu).

2.

Spustelėkite Printer Setup
(spausdintuvo sąranka).

3.

Spustelėkite meniu Installable
Options
(įdiegiamos parinktys).

Mac OS X V10.5

1.

Meniu „Apple“ spustelėkite System
Preferences
(sistemos parinktys) ir
tada Print & Fax (spausdinti ir siųsti
faksu).

2.

Spustelėkite Options & Supplies
(parinktys ir medžiagos).

3.

Spustelėkite meniu Driver
(tvarkyklė).

4.

Sąraše pasirinkite tvarkyklę ir
sukonfigūruokite įdiegtas parinktis.

LTWW

Programinė įranga „Macintosh“ sistemai

57