HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Daugiau informacijos

background image

Daugiau informacijos

Norėdami gauti informacijos šiais aplinkos apsaugos klausimais:

apie šio ir daugelio susijusių HP produktų aplinkos apsaugos profilio lapą,

Apie HP įsipareigojimus saugoti aplinką

Apie HP aplinkos apsaugos tvarkymo sistemą

Apie HP produktų, pasibaigus jų naudojimo laikui, grąžinimo ir perdirbimo programą

Medžiagų saugos duomenų lapas

Aplankykite svetainę

www.hp.com/go/environment

arba

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/

environment

.

224 Priedas D Normatyvinė informacija

LTWW