HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)

background image

Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)

Cheminių medžiagų saugos duomenų lapus, teikiančius informaciją apie eksploatacijos medžiagas,
kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų (pavyzdžiui, dažomuosius miltelius), galima rasti HP Interneto
svetainėse

www.hp.com/go/msds

arba

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/

safety

.