HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dėjimas į 1 dėklą

background image

Dėjimas į 1 dėklą

PASTABA:

Naudojant 1 dėklą, spausdinimas gali trukti ilgiau.

ĮSPĖJIMAS:

Vengdami strigčių, nedėkite popieriaus į dėklus, kai spausdintuvas spausdina.

Neišskleiskite popieriaus. Išskleidus popierių, jis gali būti netinkamai tiekiamas.

LTWW

Dėjimas į dėklus

81

background image

PATARIMAS:

norėdami pamatyti šio proceso animacinę medžiagą, apsilankykite svetainėje:

www.hp.com/go/ljp3010-load-tray1

.

1.

Atidarykite 1 dėklą.

2.

Ištraukite dėklo ilgintuvą.

82

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW

background image

3.

Dėkite popierių į dėklą. Įsitikinkite, kad popierius telpa po skirtukais ir nesiekia maksimalaus
aukščio indikatorių.

PASTABA:

Informacijos apie popieriaus, kuriam reikia specialios krypties, dėjimą žr.

„Popieriaus

padėtis dedant į dėklus“ 81 puslapyje

.

4.

Sureguliuokite kreiptuvus, kad jie šiek tiek liestų popieriaus šūsnį, bet nelenktų popieriaus.