HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dėjimas į 2 dėklą arba pasirinktinį 500 lakštų dėklą

background image

Dėjimas į 2 dėklą arba pasirinktinį 500 lakštų dėklą

ĮSPĖJIMAS:

Vengdami strigčių, nedėkite popieriaus į dėklus, kai spausdintuvas spausdina.

ĮSPĖJIMAS:

Neišskleiskite popieriaus. Išskleidus popierių, jis gali būti netinkamai tiekiamas.

LTWW

Dėjimas į dėklus

83

background image

PATARIMAS:

norėdami pamatyti šio proceso animacinę medžiagą, apsilankykite svetainėje:

www.hp.com/go/ljp3010-load-tray2

.

1.

Ištraukite dėklą ir truputį jį pakelę visiškai išimkite produktą iš jo.

1

2.

Spustelėkite atleidimo svirtelę, esančią ant kairiojo kreiptuvo, ir nustumkite kreiptuvus, pritaikydami
juos prie popieriaus formato.

84

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW

background image

3.

Spustelėkite atleidimo svirtelę, esančią ant galinio popieriaus kreiptuvo, ir stumkite jį pritaikydami
prie popieriaus formato.

LTWW

Dėjimas į dėklus

85

background image

4.

Dėkite popierių į dėklą. Įsitikinkite, kad šūsnis lygi visuose keturiuose kampuose ir kad šūsnies
viršus yra žemiau nei maksimalaus aukščio indikatoriai.

PASTABA:

Informacijos apie popieriaus, kuriam reikia specialios krypties, dėjimą žr.

„Popieriaus

padėtis dedant į dėklus“ 81 puslapyje

.

A6 dydžio popierių šūsnis neturi būti aukštesnė nei apatinis aukščio indikatorius.

5.

Įstumkite dėklą į spausdintuvą iki galo.

2

1

2

2

86

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW