HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Derinimo pulto pranešimų tipai

background image

Derinimo pulto pranešimų tipai

Keturi derinimo pulto pranešimų tipai gali nurodyti gaminio statusą ar problemas.

Pranešimo tipas

Aprašymas

Pranešimas apie
būseną

Pranešimai apie būseną atspindi esamą gaminio būklę. Jie praneša apie įprastinį gaminio veikimą, ir
jiems ištrinti nereikalingas joks bendradarbiavimas. Jei keičiasi, keičiantis gaminio būklei. Kai tik
gaminys pasiruošęs, neužsiėmęs ir jame nėra laukiančių perspėjimo pranešimų, parodomas būsenos
pranešimas Parengtas.

Perspėjimo pranešimai Perspėjimo pranešimai informuoja apie duomenų ir spausdinimo klaidas. Šie pranešimai paprastai

pateikiami pakaitomis su pranešimu Parengtas ar kitais būsenos pranešimais ir išlieka tol, kol
paspaudžiate mygtuką

Gerai

. Kai kurie perspėjimo pranešimai yra ištrinami. Jei gaminio meniu

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ nustatote parinkties UŽDUOTIS nustatymą IŠTRINAMI
PERSPĖJIMAI
, naujas spausdinimo darbas ištrina kitus pranešimus.

Klaidos pranešimai

Klaidos pranešimai perduoda, kad turi būti atliktas koks nors veiksmas, pvz., pridėta popieriaus ar
pašalinta strigtis.

Kai kurie klaidų pranešimai yra automatiškai tęstini. Jei meniu KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ įjungtas
nustatymas AUTOMATINIS TĘSIMAS, gaminys ir toliau veiks įprastai po to, kai 10 sekundžių bus
rodomas automatiškai tęstinis klaidos pranešimas.

PASTABA:

Jei paspausite bet kokį mygtuką tuo metu, kai 10 sekundžių bus rodomas automatiškai

tęstinis klaidos pranešimas, automatinio tęsimo funkcijos bus nepaisoma ir mygtuko funkcija turės
pirmenybę. Pvz., paspaudus sustabdymo mygtuką

, spausdinimas bus sustabdytas, ir bus

pasiūlyta pasirinktis atšaukti spausdinimo užduotį.

Kritinės klaidos
pranešimai

Kritinės klaidos pranešimai informuoja apie gaminio gedimą. Kai kurie iš šių pranešimų gali būti ištrinti,
išjungus ir vėl įjungus gaminį. Šių pranešimų nepaveikia nustatymas AUTOMATINIS TĘSIMAS. Jei
kritinė klaida išlieka, reikalinga techninė priežiūra.