HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Derinimo pulto pranešimai

background image

Derinimo pulto pranešimai

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

<X> DĖKLAS [TIPAS] [DYDIS]

Jei norite pakeisti dydį arba tipą,
spauskite „Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

<X> DĖKLAS [TIPAS] [DYDIS]

Jei norite priimti nuostatas, spauskite

Šis pranešimas nurodo dabartinę popieriaus
dėklo tipo ir dydžio konfigūraciją ir leidžia
keisti šią konfigūraciją.

Norėdami keisti popieriaus dydį ar tipą,
paspauskite mygtuką

Gerai

, kol rodomas

pranešimas. Norėdami ištrinti pranešimą,
paspauskite rodyklę atgal

, kol rodomas

pranešimas.

Pasirinkite nustatymus BET KOKIO
DYDŽIO
ir BET KOKIO TIPO, jei dėklas
dažnai naudojamas su įvairaus dydžio ir
tipo popieriumi.

Jei spausdinama tik ant vieno
popieriaus tipo, nustatykite konkretų
dydžio ir tipo parametrą.

10.XX.YY EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
ATMINTIES KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Įvyko klaida, susijusi su viena ar daugiau
gaminio eksploatacinių medžiagų.

10.00.0Y = atmintis yra pažeista

10.10.0Y = atminties trūksta

1.

Norėdami ištrinti pranešimą, išjunkite ir
vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 147

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

22 EIO X BUFERIO PERPILDA

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Į EIO kortelę nurodytoje angoje [X] buvo
nusiųsta per daug duomenų. Gali būti
naudojamas netinkamas ryšio protokolas.

Pastaba: EIO 0 rezervuotas „HP Jetdirect“
įterptiniam spausdinimo serveriui.

1.

Norėdami pašalinti pranešimą,
paspauskite

Gerai

mygtuką. (Užduotis

nebus išspausdinta.)

2.

Patikrinkite priėmėjo konfigūraciją. Jei
pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

22 INTEGRUOTO I/O BUFERIO PERPILDA

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Į gaminio vidinį „HP Jetdirect“ buvo nusiųsta
per daug duomenų.

Norėdami tęsti spausdinimą, paspauskite

Gerai

mygtuką. (Dalis duomenų gali būti

prarasta).

22 USB I/O BUFERIO PERPILDA

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Į USB prievadą buvo nusiųsta per daug
duomenų.

Norėdami pašalinti klaidos pranešimą,
paspauskite

Gerai

mygtuką. (Užduotis nebus

išspausdinta.)

40 EIO X BLOGAS PERDAVIMAS

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Nurodytoje angoje [X] nutrūko ryšys tarp
gaminio ir EIO kortelės.

Pastaba: EIO 0 rezervuotas „HP Jetdirect“
įterptiniam spausdinimo serveriui.

Norėdami pašalinti klaidos pranešimą ir toliau
spausdinti, paspauskite

Gerai

mygtuką.

40 INTEGRUOTAS I/O BLOGAS
PERDAVIMAS

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Nutrūko ryšys tarp gaminio ir „HP Jetdirect“
spausdinimo serverio.

Norėdami pašalinti klaidos pranešimą ir toliau
spausdinti, paspauskite

Gerai

mygtuką.

41.3 NENUMATYTAS DYDIS DĖKLE <X>

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

ĮKELTI <X> DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

Jei norite naudoti kitą dėklą, spauskite
„Gerai“

Dėklas buvo sukonfigūruotas priimti kitokio
dydžio popierių, nei reikalauja užduotis.

1.

Į dėklą iš naujo įdėkite teisingo dydžio
popieriaus.

2.

Įsitikinkite, kad popieriaus dydis,
nurodytas programinėje įrangoje,
spausdintuvo tvarkyklėje ir derinimo
pulte, yra visur vienodas.

3.

Paspauskite mygtuką

Gerai

ir slinkite iki

parinkties <X> DĖKLO DYDIS =
<Size>
. Iš naujo sukonfigūruokite dėklo
dydį taip, kad jis atitiktų spausdinimo
užduoties reikalaujamą dydį.

4.

Jei klaida neištrinama, išjunkite gaminį
ir vėl jį įjunkite.

5.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

148 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

49.XXXX KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Įvyko kritinė schemotechnikos klaida.

Šią klaidą galėjo lemti keletas išorinių
poveikių, kurie nėra tiesiogiai susiję su
gaminio technine įranga ar schemotechnika:

kompiuterio operacinė sistema

tinklo jungtis

spausdintuvo tvarkyklė

Programinės įrangos programa

dokumento failas

Kad būtų lengviau išskirti problemos
priežastį, nustatykite veiksmus, kuriuos
vykdėte prieš įvykstant klaidai.

1.

Išjunkite gaminį 20 minčių, tada vėl jį
įjunkite.

2.

Jei galite išskirti išorinį poveikį, kuris yra
klaidos priežastis, pabandykite išspręsti
problemą pataisydami išorinį
komponentą.

3.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

50.X KAITINTUVO KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Įvyko kaitintuvo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

51.XY KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

51.XY KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Atsirado laikina spausdinimo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

52.XY KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

52.XY KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Atsirado laikina spausdinimo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

55.XX.YY DC VALDIKLIO KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

55.XX.YY DC VALDIKLIO KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Atsirado laikina spausdinimo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 149

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

56.X KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

56.X KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Dėl neteisingos įvedimo ar išvedimo
užklausos įvyko laikina spausdinimo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

57.XX KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

57.XX KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Viename iš gaminio ventiliatorių įvyko laikina
spausdinimo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

58.XX KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

58.XX KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Ten, kur buvo aptikta atminties žymės CPU
klaida, įvyko gaminio klaida, arba yra oro
jutiklio ar maitinimo problema.

Norėdami išspręsti maitinimo problemas:

1.

nuo gaminio atjunkite bet kokį UPS
tiekimą, papildomą maitinimą ar
maitinimo ilgintuvus. Prijunkite gaminį
prie sienoje esančio lizdo ir pažiūrėkite,
ar tai išspendžia problemą.

2.

Jei gaminys jau prijungtas prie sienoje
esančio lizdo, išbandykite kitą pastato
maitinimo šaltinį, kuri yra
nepriklausomas nuo to, kuris šiuo metu
naudojamas.

Įsitikinkite, ar linijos įtampa ir srovės šaltinis
atitinka gaminio elektros specifikacijas.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

59.XY KLAIDA

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

59.XY KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Atsirado laikina spausdinimo klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

68.X PAKEISTOS SAUGOJIMO KLAIDOS
NUOSTATOS

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

68.X PAKEISTOS SAUGOJIMO KLAIDOS
NUOSTATOS

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Gaminio nuolatinėje saugykloje įvyko klaida,
ir vietoj vieno ar daugiau gaminio parametrų
buvo atkurti jų numatytieji gamykliniai
parametrai.

Norėdami atnaujinti spausdinimą,
paspauskite

Gerai

mygtuką.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir
pažiūrėkite gaminio nustatymus, kad
nustatytumėte, kurios reikšmės pasikeitė.

Jei klaida neištrinama, išjunkite gaminį ir vėl
jį įjunkite. Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į
HP įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

150 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

68.X PASTOVAUS SAUGOJIMO
RAŠYMAS NEPAVYKO

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Nepavyksta rašyti į nuolatinę saugyklą.
Spausdinimas gali tęstis, bet gali atsitikti
nenumatytų įvykių, kadangi nuolatinėje
saugykloje įvyko klaida.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

Jei klaida neištrinama, išjunkite gaminį ir vėl
jį įjunkite. Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į
HP įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

68.X PASTOVUS SAUGOJIMAS UŽIMTAS

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

68.X PASTOVUS SAUGOJIMAS UŽIMTAS

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Nuolatinė saugykla yra pilna. Vietoj kai kurių
nustatymų galėjo būti atkurti numatytieji
gamykliniai parametrai.

1.

Jei klaida neištrinama, išjunkite gaminį
ir vėl jį įjunkite.

2.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir
pažiūrėkite gaminio nustatymus, kad
nustatytumėte, kurios reikšmės
pasikeitė.

3.

Norėdami išvalyti nuolatinę saugyklą,
išjunkite gaminį, vėl jį įjungdami
paspauskite ir palaikykite

Meniu

mygtuką

.

4.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 151

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

79.XXXX KLAIDA

Jei norite tęsti, išjunkite, tada įjunkite

Gaminys aptiko kritinę techninės įrangos
klaidą.

1.

Norėdami iš gaminio atminties ištrinti
spausdinimo užduotį, paspauskite
sustabdymo mygtuką

. Išjunkite ir vėl

įjunkite gaminį.

2.

Pabandykite išspausdinti užduotį per
kitą programą. Jei užduotis
išspausdinama, sugrįžkite į pirmąją
programą ir pabandykite išspausdinti
kitą failą. Jei pranešimas rodomas tik
naudojantis tam tikra programa arba
dirbant su tam tikra spausdinimo
užduotimi, pagalbos kreipkitės į
programinės įrangos pardavėją.

Jei pranešimas išlieka naudojantis
skirtingomis programomis ir dirbant su
skirtingomis spausdinimo užduotimis,
išbandykite šiuos žingsnius.

1.

Išjunkite gaminį.

2.

Atjunkite nuo gaminio visus kabelius,
kurie jį jungia su tinklu ar kompiuteriu.

3.

Išimkite iš gaminio visas atminties
DIMM ar trečiosios šalies DIMM. tada
vėl įdiekite atminties DIMM.

4.

Iš gaminio išimkite EIO įrenginį.

5.

Įjunkite gaminį.

Jei klaidos nebėra, vadovaukitės šiais
žingsniais.

1.

Po vieną įdiekite DIMM ir EIO įrenginį,
užtikrindami, kad gaminį išjungiate ir vėl
įjungiate įdiegę kiekvieną įrenginį.

2.

Nustatę, kuris DIMM ar EIO įrenginys
lėmė klaidą, pakeiskite jį.

3.

Vėl prijunkite visus kabelius, kurie jungia
gaminį su tinklu ar kompiuteriu.

8X.YYYY EIO KLAIDA

EIO priedo kortelėje [X] angoje įvyko kritinė
klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Išjunkite gaminį, iš naujo įstatykite EIO
priedą į [X] angą, tada įjunkite gaminį.

3.

Išjunkite gaminį, išimkite EIO priedą iš
[X] angos, įstatykite jį į kitą EIO angą,
tada įjunkite gaminį.

4.

Pakeiskite EIO priedą [X] angoje.

8X.YYYY INTEGRUOTO „JETDIRECT“
KLAIDA

Įterptiniame „HP Jetdirect“ spausdinimo
serveryje įvyko kritinė klaida.

1.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

2.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

152 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

APŠILDOMA

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Gaminys išeidinėja iš budėjimo režimo. Tai
baigus, spausdinimas bus pratęstas.

Nereikia imtis jokių veiksmų.

ATIDARYTAS <X> DĖKLAS

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Dėklas negali tiekti popieriaus gaminiui,
kadangi [X] dėklas yra atidarytas ir turi būti
uždarytas, kad būtų tęsiamas spausdinimas.

Patikrinkite dėklus ir uždarykite visus, kurie
yra atidaryti.

Atkuriama...

Atkuriami konkretūs nustatymai.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

Atkuriamos gamyklinės nuostatos

Gamykliniai nustatymai atkuriami.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

Atšaukiama...

Gaminys atšaukia užduotį. Pranešimas
rodomas tol, kol išvalomas popieriaus kelias
ir atšaukiami visi likę gaunami duomenys.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

BAIGTAS <X>% DISKO LAIKMENŲ
IŠVALYMAS

Neišjunkite

pateikiamas pakaitomis su

BAIGTAS <X>% DISKO LAIKMENŲ
IŠVALYMAS

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Gerinama kietojo disko sanitarinė būklė.

Nereikia imtis jokių veiksmų.

BAIGTAS <X>% DISKO VALYMAS

Neišjunkite

pateikiamas pakaitomis su

BAIGTAS <X>% DISKO VALYMAS

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Gerinama saugojimo įrenginio sanitarinė
būklė arba jis yra valomas. Neišjunkite.
Gaminio funkcijos yra nepasiekiamos.
Pabaigęs darbą gaminys automatiškai
išsijungia ir vėl įsijungia.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

BLOGA PASIRINKTINIO DĖKLO JUNGTIS Neteisingai prijungtas pasirinktinis dėklas.

Nuimkite gaminį nuo dėklo, ir vėl jį įstatykite.
Tada išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

EIO <X> DISKAS NEVEIKIANTIS

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

EIO diskas X angoje veikia neteisingai.

1.

Išjunkite gaminį.

2.

Įsitikinkite, kad EIO diskas teisingai
įstatytas ir saugiai pritvirtintas.

3.

Jei derinimo pulto pranešimas ir toliau
rodoma, pakeiskite diską.

EIO <X> DISKO SUSUKIMAS

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Inicijuojasi disko priedas [X] EIO angoje.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 153

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

EIO APSAUGOTAS NUO ĮRAŠYMO

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Į failų sistemą negalima rašyti.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

EIO FAILO SISTEMA UŽIMTA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodyta failų sistema yra pilna, ir į ją
negalima rašyti.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

EIO ĮRENGINIO GEDIMAS

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodytas įrenginys sugedo.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

GAUTI DUOMENYS

Jei norite spausdinti paskutinį puslapį,
spauskite „Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Gaminys laukia spausdinimo komandos.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

IŠVESTIES DĖKLINĖS ATMINTIES
ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU

„Then press OK to print second
sides“ (tada paspauskite „GERAI“, kad
būtų išspausdintos kitos pusės)

Pirmoji rankinio dvipusio spausdinimo
užduoties pusė išspausdinta ir gaminys
laukia, kol įdėsite išvedimo šūsnį, kad galėtų
pabaigti kitą pusę.

1.

Įdėkite išvedimo šūsnį į 1 dėklą,
išlaikydami tą pačią orientaciją,
išspausdinta puse žemyn.

2.

Norėdami toliau spausdinti, paspauskite
mygtuką

Gerai

.

Įjungtas miego režimas

Gaminys veikia budėjimo režimu.

Nereikia imtis jokių veiksmų.

ĮKELTI <X> DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

Jei norite naudoti kitą dėklą, spauskite
„Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

ĮKELTI <X> DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Nusiųsta užduotis, kuriai reikalingas
konkretus tipas ir dydis, kuris negalimas
nurodytame dėkle.

Norėdami naudoti tipą ir dydį, kurie galimi
kitame dėkle, paspauskite mygtuką

Gerai

.

ĮKELTI <X> DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Nurodytas dėklas sukonfigūruotas
konkrečiam popieriaus, reikalingo
spausdinimo užduočiai, tipui ir dydžiui, bet
dėklas yra tuščias. Visi kiti dėklai taip pat tušti.

Įdėkite į dėklą reikiamo popieriaus.

ĮKELTI 1 DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

Jei norite naudoti kitą dėklą, spauskite
„Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

ĮKELTI 1 DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

1 dėklas yra tuščias, galimi visi kiti dėklai.

Norėdami naudoti kitą dėklą, paspauskite
mygtuką

Gerai

.

Norėdami naudoti 1 dėklą, įdėkite į jį reikiamo
popieriaus.

Jei 1 dėkle jau yra popieriaus, paspauskite
pagalbos mygtuką , tada paspauskite
mygtuką

Gerai

, kad būtų spausdinama.

Norėdami naudoti kitą dėklą, išimkite popierių
iš 1 dėklo, tada paspauskite mygtuką

Gerai

,

kad būtų naudojamas kitas dėklas.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

154 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

ĮKELTI 1 DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

ĮKELTI 1 DĖKLĄ [TIPAS] [DYDIS]

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Tuščias 1 dėklas.

Į 1 dėklą įdėkite reikiamo popieriaus.

Jei 1 dėkle jau yra popieriaus, paspauskite
pagalbos mygtuką , tada paspauskite
mygtuką

Gerai

, kad būtų spausdinama.

Norėdami naudoti kitą dėklą, išimkite popierių
iš 1 dėklo, tada paspauskite mygtuką

Gerai

,

kad būtų tęsiama.

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU <TYPE>
<SIZE>

Gaminys laukia, kol į 1 dėklą įdėsite
popieriaus.

Jei 1 dėkle jau yra popieriaus, paspauskite
pagalbos mygtuką , tada paspauskite
mygtuką

Gerai

, kad būtų spausdinama.

Jei norite naudoti kitą dėklą, išimkite popierių
iš 1 dėklo ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU <TYPE>
<SIZE>

Jei norite naudoti kitą dėklą, spauskite
„Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU <TYPE>
<SIZE>

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Gaminys laukia, kol į 1 dėklą įdėsite
popieriaus.

Norėdami naudoti tipą ir dydį, kurie galimi
kitame dėkle, paspauskite mygtuką

Gerai

.

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU <TYPE>
<SIZE>

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU <TYPE>
<SIZE>

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Gaminys laukia, kol į 1 dėklą įdėsite
popieriaus.

Įdėkite popieriaus, kurio buvo užklausta, į 1
dėklą ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

Įvykių registras tuščias

Bandote peržiūrėti tuščią įvykių registrą,
derinimo pulte pasirinkdami parinktį RODYTI
ĮVYKIŲ REGISTRĄ
.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

NEGALIMA IŠSAUGOTI UŽDUOTIES

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Įvardytoji spausdinimo užduotis negali būti
saugoma dėl atminties, disko ar
konfigūracijos problemos.

Ištaisykite klaidą, tada dar kartą mėginkite
saugoti užduotį.

NEPAVYKO EIO FAILO OPERACIJA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Komanda bandė iškviesti nelogišką
operaciją.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

NEPAVYKO RAM DISKO FAILO
OPERACIJA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Komanda bandė iškviesti nelogišką
operaciją.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 155

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

NEPAVYKO ROM DISKO FAILO
OPERACIJA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Komanda bandė iškviesti nelogišką
operaciją.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

NEPAVYKO USB SAUGOJIMO FAILO
OPERACIJA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Komanda bandė iškviesti nelogišką
operaciją.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

Netinkamas

Įvestas neteisingas PIN numeris.

Įveskite PIN numerį iš naujo.

Nėra užduoties, kurią būtų galima atšaukti Buvo paspaustas sustabdymo mygtukas

,

bet nėra aktyvios užduoties ar išsaugotų
duomenų, kuriuos būtų galima atšaukti.

Pranešimas rodomas apytiksliai 2 sekundes,
kol gaminys sugrįžta į pasiruošimo būklę.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

Palaukite

Gaminys atsijungia nuo interneto.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

Parengimas

Inicijuojamos atskiros užduotys.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

PASIRINKTA ASMENYBĖ NEGALIMA

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Gaminys gavo pasirinkties (gaminio kalbos),
kurios nėra, užklausą. Spausdinimo užduotis
atšaukta.

Išspausdinkite užduotį, naudodami kitos
gaminio kalbos spausdintuvo tvarkyklę, arba
pridėkite gaminiui kalbą, kurios buvo
užklausta (jei galima).

Norėdami pamatyti galimų pasirinkčių
sąrašą, išspausdinkite konfigūracijos puslapį.

Prieiga atmesta MENIU UŽRAKINTI

Gaminio derinimo pulto funkcija, kuria
bandote naudotis, užrakinta, kad būtų
išvengta nepatvirtintos prieigos.

Kreipkitės į savo tinklo administratorių.

RAM DISKAS APSAUGOTAS NUO
ĮRAŠYMO

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Į įrenginį negalima rašyti.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

RAM DISKO FAILO SISTEMA UŽIMTA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodyta failų sistema yra pilna, ir į ją
negalima rašyti.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

RAM DISKO ĮRENGINIO GEDIMAS

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodytas įrenginys sugedo.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

ROM DISKAS APSAUGOTAS NUO
ĮRAŠYMO

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Į įrenginį negalima rašyti.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

ROM DISKO FAILO SISTEMA UŽIMTA

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodyta failų sistema yra pilna, ir į ją
negalima rašyti.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

ROM DISKO ĮRENGINIO GEDIMAS

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodytas įrenginys sugedo.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

Trinama...

Gaminys naikina saugomą užduotį.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

USB SAUGOJIMO ĮRENGINIO GEDIMAS

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Nurodytas įrenginys sugedo.

Norėdami tęsti, spauskite

Gerai

mygtuką.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

156 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

Užklausa priimta, palaukite

Užklausa išspausdinti vidinį puslapį laukia,
kol bus išspausdinta.

Palaukite, kol bus baigta spausdinti dabartinė
užduotis.

VALOMA...

„DO NOT GRAB PAPER“ (NEIMTI
POPIERIAUS)

Gaminys atlieka automatinį valymą.

Nereikia imtis jokių veiksmų.

„11.XX INTERNAL CLOCK ERROR“ (11.
<XX> VIDINIO LAIKRODŽIO KLAIDA)

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Realaus laiko laikrodyje įvyko klaida.

Spausdinimas gali tęstis, bet raginimas bus
parodytas kiekvieną kartą įjungus gaminį.
Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.

„13.JJ.NT JAM IN
<LOCATION>“ (13.JJ.NT STRIGTIS
<VIETA>)

„13.JJ.NT JAM INSIDE
<LOCATION>“ (13.JJ.NT STRIGTIS
<VIETA>)

Nurodytoje vietoje susidarė strigtis.

Pašalinkite įstrigusį popierių.

Jei pranešimas vis dar rodomas, pašalinus
visas strigtis, gali būti užstrigęs arba sugedęs
jutiklis. Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar
paramos tiekėją.

„13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS“ (13.JJ.NT POPIERIAUS STRIGTIS
ATIDARYKITE IŠVEDIMO DĖKLUS)

pateikiamas pakaitomis su

„Open all trays“ (atidarykite visus dėklus)

Dėkle įvyko strigtis.

1.

Atidarykite visus dėklus ir patikrinkite ar
nėra įstrigusio popieriaus.

2.

Atidarykite viršutinį dangtį.

3.

Išimkite spausdinimo kasetę ir visą
popierių.

4.

Vėl įstatykite spausdinimo kasetę ir
uždarykite viršutinį dangtį.

5.

Uždarykite visus dėklus.

„21 PAGE TOO COMPLEX“ (21 PUSLAPIS
PERNELYG SUDĖTINGAS)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

„21 PAGE TOO COMPLEX“ (21 PUSLAPIS
PERNELYG SUDĖTINGAS)

„To continue press“ (norėdami tęsti,
paspauskite) Gerai

Spausdinimo užduoties duomenys per daug
sudėtingi.

1.

Paspauskite mygtuką

Gerai

, norėdami

spausdinti perduotus duomenis (dalis
duomenų gali būti prarasta).

2.

Jei šis pranešimas rodomas dažnai,
supaprastinkite spausdinimo užduotį
arba įdiekite daugiau atminties.

„41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY 1“ (41.3
NENUMATYTAS DYDIS DĖKLE 1)

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU <TYPE>
<SIZE>

1 dėklas buvo sukonfigūruotas priimti kitokio
dydžio popierių, nei reikalauja užduotis.

Į dėklą iš naujo įdėkite teisingo dydžio
popieriaus.

Jei tinkamo dydžio popieriaus yra kitame
dėkle, gaminys paragins paspausti mygtuką

Gerai

ir naudoti kitą dėklą.

„41.X ERROR“ (41.X KLAIDA)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

„41.X ERROR“ (41.X KLAIDA)

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Atsirado laikina spausdinimo klaida.

1.

Paspauskite

Gerai

mygtuką. Puslapis,

kuriame yra klaida, automatiškai
išspausdinamas pakartotinai, jei
įjungtas strigčių šalinimas.

2.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

3.

Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP
įgaliotąjį priežiūros ir paramos tiekėją.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 157

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

„53.X0.01 ERROR“ (53.X0.01 KLAIDA)

„UNSUPPORTED
DIMM“ (NEPALAIKOMAS DIMM)

Gaminys nepalaiko DIMM.

Pakeiskite DIMM gaminio palaikomu DIMM.

Palaikomų DIMM sąrašą rasite

„Gaminių

numeriai“ 203 puslapyje

.

DIMM keitimo instrukcijas rasite

„Atminties

įdiegimas“ 126 puslapyje

.

„ACCEPT BAD SIGNATURE?“ (PRIIMTI
BLOGĄ PARAŠĄ?)

„Yes press OK“ (jei taip, spauskite
„GERAI“)

pateikiamas pakaitomis su

„ACCEPT BAD SIGNATURE?“ (PRIIMTI
BLOGĄ PARAŠĄ?)

„No press “ (jei ne, spauskite )

Gaminys atlieka nuotolinį schemotechnikos
naujinimą, pirmą kartą rašomas kodas
neatitinka parašo, o meniu „SIGNATURE
CHECK“ (PARAŠO TIKRINIMAS)
nustatyta
parinktis „PROMPT IF BAD“ (PARAGINTI,
JEI BLOGAS)
.

Atsisiųskite tinkamą šio gaminio
schemotechnikos naujinimo failą ir dar kartą
jį įdiekite.

„Action not currently available for tray
x“ (veiksmas šiuo metu negalimas x
dėklui)

„Tray size cannot be ANY SIZE/ANY
CUSTOM“ (dėklo dydis negali būti BET
KOKS DYDIS / BET KOKS
PASIRINKTINIS)

Dvipusis spausdinimas negalimas, kai dėklo
dydžio nustatymas yra BET KOKIO
DYDŽIO
arba BET KOKS PASIRINKTINIS.

Pakeiskite dėklo nustatymus.

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką

.

2.

Paspausdami rodyklę žemyn
pažymėkite meniu POPIERIAUS
APDOROJIMAS
ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

3.

Spausdami rodyklę žemyn ,
pažymėkite nurodytą dėklą, tada
paspauskite mygtuką

Gerai

.

4.

Pakeiskite pasirinkto dėklo dydžio ir tipo
nustatymus.

„Bad signature“ (blogas parašas)

„Upgrade cancelled“ (naujinimas
atšauktas)

Schemotechnikos naujinimo kodas
neatitinka gaminio parašo.

Atsisiųskite tinkamą šio gaminio
schemotechnikos naujinimo failą ir dar kartą
jį įdiekite.

„BLACK CARTRIDGE VERY
LOW“ (JUODOS SPALVOS DAŽŲ
KASETĖ BEVEIK TUŠČIA)

Gaminys nurodo, kai eksploatacinių
medžiagų yra labai mažai. Faktinė
spausdinimo kasetės eksploatavimo trukmė
gali skirtis. Turėkite atsarginę spausdinimo
kasetę, spausdinimo kokybei tapus
nebepriimtinai. Spausdinimo kasetės dabar
galite nekeisti, nebent spausdinimo kokybė
nebepriimtinai. Eksploatacinėms
medžiagoms pasiekus žemiausią ribą,
baigiasi jų HP papildoma apsaugos garantija.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtinai,
pakeiskite spausdinimo kasetę. Žr.

„Spausdinimo kasetės
keitimas“ 122 puslapyje

.

„CANNOT DUPLEX“ (DVIPUSIS
SPAUSDINIMAS NEGALIMAS)

„CLOSE REAR DOOR“ (UŽDARYKITE
GALINES DURELES)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Norint spausdinti iš abiejų pusių, turi būti
uždarytos galinės durelės.

Uždarykite galines dureles.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

158 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

„Checking paper path“ (tikrinamas
popieriaus kelias)

Gaminys tikrinamas dėl galimų strigčių ar
popieriaus, kuris nebuvo pašalintas iš
gaminio.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

„Checking printer“ (tikrinamas
spausdintuvas)

Gaminys tikrinamas dėl galimų strigčių ar
popieriaus, kuris nebuvo pašalintas iš
gaminio.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

„CLEANING PAGE ERROR“ (VALYMO
PUSLAPIO KLAIDA)

„Open rear door“ (atidarykite galines
dureles)

Apdorojate valymo puslapį, galinėms
durelėms esant uždarytoms.

Norėdami pradėti kurti ar apdoroti valymo
puslapį, atidarykite galinį išvedimo skyrių.

„Clearing event log“ (ištrinamas įvykių
registras)

Gaminys trina įvykių registrą.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

„Clearing paper path“ (išvalomas
popieriaus kelias)

Gaminyje atsirado strigtis, arba įjungus
aptikta popieriaus neteisingoje vietoje.
Gaminys automatiškai bando išstumti
puslapius.

Palaukite, kol gaminys pabaigs bandęs
pašalinti puslapius. Jei tai nepavyksta,
derinimo pulte rodomas strigties pranešimas.

„CODE CRC ERROR“ (KLAIDOS KODAS
CRC)

„SEND RFU UPGRADE ON USB DEV
PORT“ (SIŲSTI USB ĮRENGINIO
PRIEVADO RFU ATNAUJINIMĄ)

Schemotechnikos atnaujinimo metu įvyko
klaida.

Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar
paramos tiekėją.

„DATE/TIME = YYYY/MMM/DD
HH:MM“ (DATA / LAIKAS = YYYY/MMM/
DD HH:MM)

Jei norite pakeisti, spauskite „Gerai“

Jei norite praleisti, spauskite

Dabartinė data ir laikas.

Nustatykite datą ir laiką, arba paspauskite
sustabdymo mygtuką

, jei norite praleisti.

„DUPLEX OPERATION
FAILED“ (NEPAVYKO DVIPUSIO
SPAUSDINIMO OPERACIJA)

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

pateikiamas pakaitomis su

„DUPLEX OPERATION
FAILED“ (NEPAVYKO DVIPUSIO
SPAUSDINIMO OPERACIJA)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Vykdant dvipusio spausdinimo užduotį įvyko
laiko reguliavimo klaida.

Norėdami tęsti spausdinimą, paspauskite

Gerai

mygtuką. Klaidai įvykus dar kartą,

atšaukite užduotį ir išspausdinkite ją kaip
vienpusę spausdinimo užduotį.

„INCOMPATIBLE BLACK
CARTRIDGE“ (JUODOS SPALVOS
RAŠALO KASETĖ NESUDERINAMA)

Spausdinimo kasetė skirta kitam gaminiui.

Pakeiskite ją šiam gaminiui skirta
spausdinimo kasete. Žr.

„Spausdinimo

kasetės keitimas“ 122 puslapyje

.

Daugiau informacijos apie šio gaminio
palaikomas spausdinimo kasetes rasite

„Gaminių numeriai“ 203 puslapyje

.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 159

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

„INFLATE FAILURE“ (DIDINIMAS
NEPAVYKO)

„SEND RFU UPGRADE ON USB DEV
PORT“ (SIŲSTI USB ĮRENGINIO
PRIEVADO RFU ATNAUJINIMĄ)

Schemotechnikos atnaujinimo metu įvyko
klaida.

Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar
paramos tiekėją.

„INSERT OR CLOSE TRAY
<X>“ (ĮSTATYKITE ARBA UŽDARYKITE
<X> DĖKLĄ)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Nurodytas dėklas atviras arba jo trūksta.

Įstatykite arba uždarykite dėklą, kad būtų
pratęstas spausdinimas.

„INSTALL BLACK CARTRIDGE“ (ĮDĖKITE
JUODOS SPALVOS RAŠALO KASETĘ)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Nėra spausdinimo kasetės.

1.

Atidarykite viršutinį dangtį.

2.

Įdėkite kasetę.

3.

Uždarykite viršutinį dangtį.

„INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA“ (NEPAKANKA ATMINTIES
ŠRIFTAMS / DUOMENIMS ĮKELTI)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

<DEVICE> (<ĮRENGINYS>)

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

Gaminys gavo daugiau duomenų, nei telpa jo
turimoje atmintyje. Galbūt jūs bandėte
perduoti per daug makrokomandų,
programinės įrangos šriftų ar sudėtingos
grafikos.

Paspauskite mygtuką

Gerai

, norėdami

spausdinti perduotus duomenis (dalis
duomenų gali būti prarasta).

Supaprastinkite spausdinimo užduotį ar
įdiekite papildomos atminties.

„MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM
<X>“ (MEM TESTAS NEPAVYKO,
PAKEISKITE DIMM <X>)

Gaminys aptiko su DIMM susijusią klaidą.

Pakeiskite DIMM. Žr.

„Atminties

įdiegimas“ 126 puslapyje

.

Gaminio palaikomų DIMM sąrašą rasite

„Gaminių numeriai“ 203 puslapyje

.

„Non-HP supply installed“ (naudojamos
ne HP eksploatacinės medžiagos)

Įdiegėte ne „Hewlett-Packard“ pagamintą
spausdinimo kasetę.

Jei manote, kad įsigijote originalią
HP eksploatacinę medžiagą, apsilankykite
adresu

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

„OUTPUT BIN FULL“ (IŠVEDIMO
SKYRIUS PILNAS)

„Remove all paper from bin“ (iš skyriaus
išimkite visą popierių)

Išvedimo skyrius yra pilnas, ir spausdinimas
negali tęstis.

Ištuštinkite skyrių, kad galėtų baigtis
dabartinė spausdinimo užduotis.

„OUTPUT BIN FULL“ (IŠVEDIMO
SKYRIUS PILNAS)

„Remove all paper from bin“ (iš skyriaus
išimkite visą popierių)

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Išvedimo skyrius yra pilnas, bet jis
nereikalingas dabartinei spausdinimo
užduočiai.

Ištuštinkite skyrių prieš siųsdami užduotį į tą
skyrių.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

160 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

„Paper Wrapped Around
Fuser“ (popierius apsivyniojo aplink
kaitintuvą)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Popierius apsivyniojo aplink kaitintuvą ir
gaminys užstrigo.

Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar
paramos tiekėją.

„Processing Upgrade <component>
<XXX> %“ (apdorojamas atnaujinimas
<komponentas> <XXX> %)

Neišjunkite

Schemotechnika naujinama keliomis
stadijomis.

Nereikia imtis kokių veiksmų.

„READING <DIRECTORY> XXXX files
found XXXX supported“ (NUSKAITOMA
<DIREKTORIJA> rasta failų XXXX
palaikoma XXXX)

Gaminys nuskaito USB aplanke esančius
failus.

Nereikia imtis jokių veiksmų.

„RFU LOAD ERROR“ (RFU ĮKĖLIMO
KLAIDA)

„SEND RFU UPGRADE ON USB DEV
PORT“ (SIŲSTI USB ĮRENGINIO
PRIEVADO RFU ATNAUJINIMĄ)

Schemotechnikos atnaujinimo metu įvyko
klaida.

Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar
paramos tiekėją.

„SIZE MISMATCH IN TRAY <X>“ (DYDŽIO
NEATITIKTIS <X> DĖKLE)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

<dabartinės būsenos pranešimas>

Į nurodytą dėklą įdėta kito dydžio popieriaus,
nei sukonfigūruota tam dėklui.

Įdėkite į dėklą tokio dydžio popieriumi, kaip
sukonfigūruota tam dėklui.

Įsitikinkite, kad kreiptuvų padėtis nurodytame
dėkle teisinga. Spausdinimas gali būti
tęsiamas iš kitų dėklų.

„SUPPLY MEMORY
WARNING“ (EKSPLOATACINIŲ
MEDŽIAGŲ ATMINTIES KLAIDA)

„Economode disabled“ (ekonomiškas
režimas išjungtas)

Gaminys negali nuskaityti spausdinimo
kasetės atminties.

Jei manote, kad įsigijote originalią
HP eksploatacinę medžiagą, apsilankykite
adresu

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

„Too many trays installed“ (įstatyta per
daug dėklų)

„Turn power off and uninstall a
tray“ (išjunkite maitinimą ir pašalinkite
dėklą)

Įstatėte daugiau pasirinktinių dėklų, nei
gaminys palaiko.

Gaminys gali priimti iki dviejų pasirinktinių
500 lapų dėklų.

Nuimkite vieną iš pasirinktinių dėklų.

„Too many USB accessories“ (per daug
USB priedų)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Gaminys nepalaiko tiek daug USB laikmenų. Šis pranešimas dings, kai pašalinsite

papildomas USB laikmenas. Tada
pašalinkite ir dar kartą įstatykite naują USB
laikmeną.

„Too many USB hubs“ (per daug USB
telktuvų)

„Remove latest USB hub“ (pašalinkite
naujausią USB telktuvą)

Gaminys aptiko, kad USB telktuvas yra
prijungtas prie kito USB telktuvo.

Pašalinkite papildomą USB telktuvą.
Gaminys nepalaiko prie kitų USB telktuvų
prijungtų USB telktuvų.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 161

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

„Unable to add more files to
print“ (nepavyksta pridėti daugiau
spausdintinų failų)

„Wait for a job to finish
printing“ (palaukite, kol užduotis bus
baigta spausdinti)

Spausdinimo užduočių eilėje yra maksimalus
skaičius užduočių.

Prieš įtraukdami dar vieną užduotį į
spausdinimo užduočių eilę, palaukite kol bus
baigta užduotis.

„UNABLE TO READ ENTIRE
DIRECTORY“ (NEPAVYKSTA
NUSKAITYTI VISOS DIREKTORIJOS)

Jei norite tęsti, spauskite „Gerai“

USB laikmenoje esančių failų sąrašas yra
ilgesnis, nei gaminys gali rodyti.

1.

Norėdami spausdinti failą iš dalinio
sąrašo, paspauskite mygtuką

Gerai

ir

pasirinkite failą iš sąrašo.

2.

Norėdami išvengti šios problemos,
pašalinkite failus iš USB laikmenos.

„UNSUPPORTED SUPPLY IN
USE“ (NAUDOJAMOS NEPALAIKOMOS
EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS)

Spausdinimo kasetė skirta kitam HP
gaminiui.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtinai,
pakeiskite spausdinimo kasetę. Žr.

„Spausdinimo kasetės
keitimas“ 122 puslapyje

.

Palaikomų spausdinimo kasečių sąrašą
rasite

„Gaminių numeriai“ 203 puslapyje

.

„UNSUPPORTED SUPPLY
INSTALLED“ (ĮDIEGTOS
NEPALAIKOMOS EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS)

Spausdinimo kasetė skirta kitam HP
gaminiui.

Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtinai,
pakeiskite spausdinimo kasetę. Žr.

„Spausdinimo kasetės
keitimas“ 122 puslapyje

.

Palaikomų spausdinimo kasečių sąrašą
rasite

„Gaminių numeriai“ 203 puslapyje

.

„USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER“ (USB PRIEDAS REIKALAUJA
PER DAUG ENERGIJOS)

„Remove USB accessory and then turn off
then on“ (pašalinkite USB priedą,
išjunkite, tada įjunkite)

pateikiamas pakaitomis su

„USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER“ (USB PRIEDAS REIKALAUJA
PER DAUG ENERGIJOS)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

USB laikmena sunaudoja per daug elektros
energijos. Spausdinimas negali būti
tęsiamas.

Pašalinkite USB laikmeną ir paleiskite gaminį
iš naujo.

Naudokite UUSB laikmeną, reikalaujančią
mažiau energijos arba turinčią savo
maitinimą.

„USB accessory not recognized“ (USB
priedas neatpažįstamas)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

pateikiamas pakaitomis su

„USB accessory not recognized“ (USB
priedas neatpažįstamas)

Jei norite ištrinti, spauskite „Gerai“

Gaminys nepalaiko pagrindiniame USB
prievade įtaisytos USB laikmenos savaiminio
diegimo operacijos arba pačios laikmenos

USB laikmeną palikę prijungtą, išjunkite ir vėl
įjunkite gaminį. Jei pranešimas bus ir vėl
rodomas, pašalinkite USB laikmeną.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

162 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Valdymo pulto pranešimas

Apibūdinimas

Rekomenduojamas veiksmas

„USB printing unavailable“ (USB
spausdinimas negalimas)

„For help press“ (jei reikia pagalbos,
paspauskite)

Administratorius išjungė spausdinimą iš USB
laikmenų.

Užduotį išspausdinkite iš kompiuterio,
prijungto prie gaminio.

„USB storage accessory removed“ (USB
saugojimo priedas pašalintas)

„Clearing any unassociated data“ (visi
nesusieti duomenys pašalinami)

Jūs pašalinote USB laikmeną iš gaminio.
Gaminys atšaukia visas iš priedo pradėtas
užduotis, esančias spausdinimo užduočių
eilėje.

Norėdami išspausdinti likusias užduotis, dar
kartą įstatykite USB laikmeną ir pasirinkite
užduotis.

„USE TRAY <X> [TYPE]
[SIZE]“ (NAUDOKITE DĖKLĄ <X> [TIPAS]
[DYDIS])

„To change press“ (norėdami pakeisti,
paspauskite) / .
.

„To use press OK“ (norėdami panaudoti,
paspauskite „GERAI)“

Gaminys neaptiko popieriaus tipo ir dydžio,
kurio buvo užklausta. Pranešimas rodo
labiausiai tikėtiną galimą tipą ir dydį, ir dėklą,
kuriame jie sudėti.

Norėdami priimti vertes, pateikiamas
pranešime, paspauskite mygtuką

Gerai

, arba

paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn /

, kad slinktumėte per galimus pasirinkimus.

„USED SUPPLY IN USE“ (NAUDOJAMOS
PANAUDOTOS EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS)

„Economode disabled“ (ekonomiškas
režimas išjungtas)

Spausdinimo kasetė jau buvo naudota
anksčiau.

Jei manote, kad įsigijote originalią
HP eksploatacinę medžiagą, apsilankykite
adresu

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

„USED SUPPLY INSTALLED“ (ĮDIEGTOS
PANAUDOTOS EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS)

Spausdinimo kasetė jau buvo naudota
anksčiau.

Paspauskite mygtuką

Gerai

, norėdami

naudoti šią kasetę, arba įdiekite naują kasetę.

Jei manote, kad įsigijote originalią
HP eksploatacinę medžiagą, apsilankykite
adresu

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

„Wait for printer to reinitialize“ (palaukite,
kol spausdintuvas vėl bus parengtas)

Šis pranešimas gali būti parodytas dėl
daugelio priežasčių:

RAM DISKO nustatymai pakeisti prieš
paleidžiant gaminį iš naujo.

Gaminys paleidžiamas iš naujo,
pakeitus išorinio įrenginio režimus.

Išėjote iš meniu
„DIAGNOSTICS“ (DIAGNOSTIKA).

Sename gaminyje įdiegtas naujas
formuotuvas, arba naujame gaminyje
įdiegtas senas formuotuvas.

Nereikia imtis jokių veiksmų.

10-1 Lentelė

Derinimo pulto pranešimai (tęsinys)

LTWW

Derinimo pulto pranešimų interpretavimas 163