HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Gaminys nespausdins dvipusio spausdinimo režimu arba spausdins netinkamai

background image

Gaminys nespausdins dvipusio spausdinimo režimu arba spausdins

netinkamai

Gaminys netinkamai spausdins dvipusiu režimu (nespausdins dvipusio spausdinimo užduočių)

Priežastis

Sprendimas

Jūs bandote spausdinti dvipusio spausdinimo režimu ant šiai
funkcijai netinkamo popieriaus.

Įsitikinkite, kad naudojate dvipusio spausdinimo funkcijai
tinkantį popierių.

Spausdintuvo tvarkyklėje nenustatyta dvipusio spausdinimo
funkcija.

Spausdintuvo tvarkyklėje nustatykite dvipusio spausdinimo
funkciją.

182 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Gaminys netinkamai spausdins dvipusiu režimu (nespausdins dvipusio spausdinimo užduočių)

Priežastis

Sprendimas

Pirmas puslapis spausdinamas ant iš anksto atspausdintos
formos arba firminio blanko blogosios pusės.

Iš anksto atspausdintas formas ir firminius blankus sudėkite į
1 dėklą su spausdinama puse nukreipta žemyn, lapo viršumi
nukreiptu į gaminį. Į 2, 3 ir 4 dėklus popierius dėkite
spausdinama puse nukreipta į viršų, lapo viršumi nukreiptu į
gaminio priekį.

Gaminio modelis nepalaiko automatinio dvipusio spausdinimo. HP LaserJet P3011, HP LaserJet P3015 ir HP LaserJet

P3015n modeliai nepalaiko automatinio dvipusio spausdinimo.

Gaminys nėra sukonfigūruotas darbui su dvipusio
spausdinimo funkcija.

„Windows“ aplinkoje paleiskite automatinio konfigūravimo
funkciją:

1.

Paspauskite Start (pradėti) mygtuką, nurodykite
Settings (nustatymai) ir paspauskite Printers
(spausdintuvai) (su „Windows 2000“) arba Printers and
Faxes
(spausdintuvai ir faksai) (su „Windows XP“).

2.

Dešiniu klavišu paspauskite ant HP gaminio piktogramos
ir parinkite Properties (ypatybės) arba Printing
Preferences
(spausdinimo parinktys).

3.

Spustelėkite skirtuką Device Settings (įrenginio
nustatymai).

4.

Prie Installable Options (diegimo pasirinktys)
paspauskite Update Now (atnaujinti dabar), esantį
Automatic Configuration (automatinis konfigūravimas)
sąraše.

Dvipusis spausdinimas išjungtas.

1.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu. Paspauskite rodyklę
žemyn , kad jį pažymėtumėte, tada paspauskite
mygtuką

Gerai

, kad jį pasirinktumėte.

a.

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ

b.

SPAUSDINIMAS

c.

DVIPUSIS

2.

Pasirinkite parinktį ĮJUNGTA.

LTWW

Popieriaus tvarkymo problemos 183