HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Popierius netiekiamas automatiškai

background image

Popierius netiekiamas automatiškai

Popierius netiekiamas automatiškai

Priežastis

Sprendimas

Programinės įrangos programoje nustatytas rankinis įvedimo
būdas.

Į 1 dėklą įdėkite popieriaus arba, jei popieriaus jau yra,
paspauskite mygtuką

Gerai

.

Nėra įdėto tinkamo dydžio popieriaus.

Įdėkite tinkamo dydžio popieriaus.

Įvedimo dėklas tuščias.

Į įvedimo dėklą įdėkite popieriaus.

Po paskutinės strigties pašalintas ne visas popierius.

Atidarykite gaminį ir iš popieriaus kelio pašalinkite bet kokius
popieriaus likučius.

Netinkamai sukonfigūruotas įvesties dėklo popieriaus dydis.

Atspausdinkite konfigūravimo puslapį arba per derinimo pultą
nustatykite, kuriam dėklui popieriaus dydis sukonfigūruotas.

Dėklo kreiptuvai nėra nukreipti į popierių.

Įsitikinkite, kad galiniai ir popieriaus pločio kreiptuvai liečia
popierių.

Rankinės įvedimo funkcijos iškvietimas nustatytas į
ALWAYS (visada). Gaminys visada prašo rankiniu būdu įvesti
popierių, net jei dėkle yra popieriaus.

Atidarykite dėklą, iš naujo įdėkite eksploatavimo medžiagos ir
uždarykite.

Arba, rankinės įvedimo funkcijos iškvietimą nustatykite į
UNLESS LOADED (jei neįdėta), kad rankinę įvedimo funkciją
gaminys iškviestų tik tada, kai dėklas tuščias.

Gaminio nustatymas USE REQUESTED TRAY (naudoti
prašomą dėklą) nustatytas į EXCLUSIVELY (išimtinai), o
prašomas dėklas yra tuščias. Gaminys nenaudos kito dėklo.

Į prašomą dėklą įdėkite popieriaus.

Arba nustatymą EXCLUSIVELY (išimtinai) pakeiskite į
FIRST (pirmas) CONFIGURE DEVICE (konfigūruoti įrenginį)
meniu. Jei nurodytame dėkle nėra popieriaus, gaminys gali
naudoti kitus dėklus.