HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas

background image

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas

10-3 Lentelė

„Mac OS X“ problemos

„Print Center“ (spausdinimo centro) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje) nenurodoma
spausdintuvo tvarkyklė.

Priežastis

Sprendimas

Galbūt neįdiegta gaminio programinė įranga arba ji įdiegta
netinkamai.

Įsitikinkite, kad gaminio .GZ failas yra šiame standžiojo disko
aplanke:

„Mac OS X“ V10.3 ir V10.4 Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kur „<lang>“ reiškia
iš dviejų raidžių sudarytą jūsų naudojamos kalbos kodą.

„Mac OS X“ V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Jei būtina, įdiekite programinę įrangą iš naujo. Nurodymų ieškokite
darbo pradžios vadove.

„Postscript“ spausdintuvo aprašo (PPD) failas yra neveikiantis.

Panaikinkite .GZ failą iš šio aplanko standžiajame diske:

„Mac OS X“ V10.3 ir V10.4 Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kur „<lang>“ reiškia
iš dviejų raidžių sudarytą jūsų naudojamos kalbos kodą.

„Mac OS X“ V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Įdiekite programinę įrangą iš naujo. Nurodymų ieškokite darbo
pradžios vadove.

Gaminio pavadinimas, IP adresas arba „Rendezvous/Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas nepasirodo „Print
Center“ (spausdinimo centro) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje) gaminių sąraše.

Priežastis

Sprendimas

Gaminys gali būti neparengtas.

Įsitikinkite, kad kabeliai prijungti teisingai, gaminys įjungtas ir

Parengtas

lemputė dega. Jei jungiate naudodami USB ar eterneto

telktuvą, pabandykite jungti tiesiogiai į kompiuterį arba naudoti kitą
prievadą.

Gali būti pasirinktas neteisingas jungties tipas.

Įsitikinkite, kad pasirinktas USB, IP spausdinimas arba „Rendezvous/
Bonjour“ pagrindinis kompiuteris, atsižvelgiant į jungties tarp gaminio
ir kompiuterio tipą.

Naudojamas netinkamas gaminio pavadinimas, IP adresas,
„Rendezvous/Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Norėdami patikrinti gaminio pavadinimą, IP adresą arba
„Rendezvous/Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimą,
atspausdinkite konfigūravimo puslapį. Įsitikinkite, kad konfigūracijos
lape nurodytas pavadinimas, IP adresas arba „Rendezvous“
pagrindinio kompiuterio pavadinimas atitinka gaminio pavadinimą, IP
adresą arba „Rendezvous“ pagrindinio kompiuterio pavadinimą,
nurodytą „Print Center“ (spausdinimo centre) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje).

Sąsajos kabelis gali būti sugedęs arba prastos kokybės.

Kabelį pakeiskite aukštos kokybės kabeliu.

LTWW

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas 197

background image

Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nenustato jūsų pasirinkto gaminio „Print Center“ (spausdinimo centre) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje).

Priežastis

Sprendimas

Gaminys gali būti neparengtas.

Įsitikinkite, kad kabeliai prijungti teisingai, gaminys įjungtas ir

Parengtas

lemputė dega. Jei jungiate naudodami USB ar eterneto

telktuvą, pabandykite jungti tiesiogiai į kompiuterį arba naudoti kitą
prievadą.

Galbūt neįdiegta gaminio programinė įranga arba ji įdiegta
netinkamai.

Įsitikinkite, kad gaminio PPD yra šiame standžiojo disko aplanke:

„Mac OS X“ V10.3 ir V10.4 Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kur „<lang>“ reiškia
iš dviejų raidžių sudarytą jūsų naudojamos kalbos kodą.

„Mac OS X“ V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Jei būtina, įdiekite programinę įrangą iš naujo. Nurodymų ieškokite
darbo pradžios vadove.

„Postscript“ spausdintuvo aprašo (PPD) failas yra neveikiantis.

Panaikinkite .GZ failą iš šio aplanko standžiajame diske:

„Mac OS X“ V10.3 ir V10.4 Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, kur „<lang>“ reiškia
iš dviejų raidžių sudarytą jūsų naudojamos kalbos kodą.

„Mac OS X“ V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Įdiekite programinę įrangą iš naujo. Nurodymų ieškokite darbo
pradžios vadove.

Sąsajos kabelis gali būti sugedęs arba prastos kokybės.

Sąsajos kabelį pakeiskite aukštos kokybės kabeliu.

Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į jūsų norimą gaminį.

Priežastis

Sprendimas

Spausdinimo užduočių eilė gali būti sustabdyta.

Iš naujo paleiskite spausdinimo užduočių eilę. Atidarykite print
monitor
(spausdinimo stebėsenos priemonė) ir pasirinkite Start
Jobs
(vykdyti užduotis).

Naudojamas neteisingas gaminio pavadinimas arba IP adresas. Jūsų
spausdinimo užduotį galėjo gauti kitas gaminys tokiu pačiu arba
panašiu pavadinimu, IP adresu ar „Rendezvous“ pagrindinio
kompiuterio pavadinimu.

Norėdami patikrinti gaminio pavadinimą, IP adresą arba
„Rendezvous/Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimą,
atspausdinkite konfigūravimo puslapį. Įsitikinkite, kad konfigūracijos
lape nurodytas pavadinimas, IP adresas arba „Rendezvous“
pagrindinio kompiuterio pavadinimas atitinka gaminio pavadinimą, IP
adresą arba „Rendezvous“ pagrindinio kompiuterio pavadinimą,
nurodytą „Print Center“ (spausdinimo centre) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje).

Naudojamas „PostScript“ (EPS) failas nespausdina teisingų šriftų.

Priežastis

Sprendimas

Ši problema kyla naudojant kai kurias programas.

Pabandykite prieš spausdindami į gaminį atsisiųsti šriftus,
esančius EPS faile.

Siųskite failą ASCII formatu vietoje dvejetainio kodavimo.

10-3 Lentelė

„Mac OS X“ problemos (tęsinys)

198 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Jūs negalite spausdinti iš trečiosios šalies USB kortelės.

Priežastis

Sprendimas

Ši klaida kyla tada, kai neįdiegta USB gaminių programinė įranga.

Įtraukiant trečiosios šalies USB kortelę, gali reikėti „Apple“ USB
adapterio kortelės palaikymo programinės įrangos. Naujausią šios
programinės įrangos versiją galite rasti „Apple“ interneto svetainėje.

Prijungtas USB kabeliu gaminys, pasirinkus tvarkyklę, „Macintosh“ „Print Center“ (spausdinimo centre) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje) nerodomas.

Priežastis

Sprendimas

Šią problemą sukelia programinės arba techninės įrangos
komponentas.

Programinės įrangos trikčių šalinimas

Patikrinkite, ar jūsų „Macintosh“ palaiko USB.

Įsitikinkite, kad jūsų „Macintosh“ operacinės sistemos versija yra
„Mac OS X v10.3“ arba naujesnė.

Užtikrinkite, kad jūsų „Macintosh“ įdiegta tinkama USB
programinė įranga, pateikiama „Apple“.

Techninės įrangos trikčių šalinimas

Patikrinkite, ar gaminys įjungtas.

Patikrinkite, ar USB kabelis teisingai prijungtas.

Patikrinkite, ar naudojate tinkamą didelės spartos USB kabelį.

Įsitikinkite, kad neturite per daug USB įrenginių, maitinamų tos
pačios grandinės. Atjunkite visus įrenginius nuo grandinės ir
prijunkite kabelį tiesiogiai prie USB prievado pagrindiniame
kompiuteryje.

Patikrinkite, ar prie grandinės neprijungti daugiau nei du elektros
energija nemaitinami USB telktuvai iš eilės. Atjunkite visus
įrenginius nuo grandinės ir prijunkite kabelį tiesiogiai prie USB
prievado pagrindiniame kompiuteryje.

PASTABA:

„iMac“ klaviatūra yra USB telktuvas, kuriam

netiekiama elektros energija.

10-3 Lentelė

„Mac OS X“ problemos (tęsinys)

LTWW

Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas 199

background image

200 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

A