HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spręskite bendrojo pobūdžio problemas

background image

Spręskite bendrojo pobūdžio problemas

Jei gaminys nereaguoja tinkamai, paeiliui atlikite šiame patikrinimų sąraše išvardintus veiksmus. Jei
gaminys neatlieka veiksmo, vadovaukitės atitinkamais trikčių šalinimo pasiūlymais. Jei atlikus veiksmą
problema išsprendžiama, galite baigti ir nebeatlikti kitų patikrinimų sąraše išvardytų veiksmų.