HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spręskite tiesioginio ryšio problemas

background image

Spręskite tiesioginio ryšio problemas

Jei gaminį prijungėte tiesiogiai prie kompiuterio, patikrinkite kabelį.

Patikrinkite, ar kabelis prijungtas prie kompiuterio ir gaminio.

Patikrinkite, kad kabelis nebūtų ilgesnis nei 2 metrų. Jei reikia, pakeiskite kabelį.

Prijungę kabelį prie kito gaminio patikrinkite, ar jis gerai veikia. Jei reikia, pakeiskite kabelį.