HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spręskite tinklo problemas

background image

Spręskite tinklo problemas

Patikrinkite šiuos elementus ir įsitikinkite, kad gaminys palaiko ryšį su tinklu. Prieš pradėdami
išspausdinkite konfigūracijos puslapį. Žr.

„Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių

spausdinimas“ 108 puslapyje

.

Problema

Sprendimas

Prasta fizinė jungtis

Patikrinkite, ar gaminys prijungtas prie tinkamo tinklo prievado, tinkamo ilgio kabeliu.

Patikrinkite, ar kabelio jungtys saugios.

Apžiūrėkite gaminio gale esančią tinklo prievado jungtį ir patikrinkite, ar dega gintaro
spalvos aktyvumo lemputė ir žalia nuorodos būsenos lemputė.

Jei problema nedingsta, išbandykite kitą telktuvo kabelį arba prievadą.

Kompiuteriui nepavyksta susisiekti su
gaminiu.

Naudodami komandos eilutę siųskite bandomąjį signalą į gaminį iš savo kompiuterio.
Pvz.:

ping 192.168.45.39

Patikrinkite, ar bandomasis signalas rodo kelio abiem kryptimis laiką (tai nurodo, jog
prietaisas veikia).

Jei bandomojo signalo komanda nesuveikė, įsitikinkite, kad tinklo telktuvai įjungti ir
patikrinkite tinklo nustatymus, gaminį ir kompiuterį, ar jie sukonfigūruoti naudoti tame
pačiame tinkle.

Nuorodos ir dvipusio spausdinimo
nustatymai

„Hewlett-Packard“ rekomenduoja palikti šį nustatymą veikti automatiniu režimu
(numatytasis nustatymas). Žr.

„Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo

nustatymai“ 71 puslapyje

.

Kompiuteryje įvestas neteisingas
gaminio IP adresas

Naudokite teisingą IP adresą.

Jei IP adresas yra teisingas, pašalinkite gaminį ir vėl jį pridėkite.

Naujos programinės įrangos programos
sukėlė suderinamumo problemas.

patikrinkite, ar naujos programinės įrangos programos įdiegtos teisingai, ir ar jos
naudoja teisingą spausdintuvo tvarkyklę.

Jūsų kompiuteris arba darbo stotis
nustatyta neteisingai.

Patikrinkite tinklo tvarkykles, spausdintuvo tvarkykles ir tinklo nukreipimą.

Patikrinkite, ar teisingai sukonfigūruota operacinė sistema.

Protokolas yra išjungtas arba neteisingai
nustatyti kiti tinklo nustatymai.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte protokolo būseną. Jei
reikia, įjunkite jį.

Jei reikia, naudokite derinimo pultą, kad iš naujo sukonfigūruotumėte tinklo
nustatymus.

192 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW