HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spręskite veikimo problemas

background image

Spręskite veikimo problemas

Problema

Priežastis

Sprendimas

Puslapiai išspausdinami, bet yra visiškai
tušti.

Dokumente gali būti tuščių puslapių.

Patikrinkite spausdinamą dokumentą ir
įsitikinkite, kad nėra tuščių puslapių.

Gaminys gali būti sugedęs.

Norėdami patikrinti gaminį,
išspausdinkite konfigūracijos puslapį.

Puslapiai spausdinami labai lėtai.

Dėl storesnio popieriaus sulėtėja
spausdinimas.

Spausdinkite ant kito tipo popieriaus.

Sudėtingi puslapiai spausdinami lėčiau.

Tinkamam kaitinimui gali prireikti
lėtesnio spausdinimo, norint užtikrinti
geriausią spausdinimo kokybę.

Puslapiai nespausdinami.

Gaminys gali tinkamai netraukti
popieriaus.

Įsitikinkite, kad popierius tinkamai įdėtas
į dėklą.

Popierius stringa gaminyje.

Pašalinkite įstrigusią spausdinimo
medžiagą. Žr. skyrių

„Strigtys“ 164 puslapyje

.

Gali būti blogai prijungtas arba pažeistas
USB kabelis.

Atjunkite ir vėl prijunkite abu USB
kabelio galus.

Pabandykite išspausdinti užduotį,
kurią išspausdinote anksčiau.

Pabandykite naudoti kitą USB
kabelį.

Kompiuteryje veikia kiti įrenginiai.

Gaminys gali iš viso nenaudoti USB
prievado. Jei turite išorinį standųjį diską
arba tinklo skirstomąją dėžutę, prijungtą
prie to paties prievado kaip ir įrenginys,
kitas įrenginys gali trukdyti. Jei norite
prijungti ir naudoti gaminį, turite atjungti
kitą įrenginį arba kompiuteryje naudoti du
USB prievadus.

LTWW

Spręskite veikimo problemas 191