HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Strigčių šalinimas iš duplekso

background image

Strigčių šalinimas iš duplekso

PATARIMAS:

Norėdami pamatyti šio proceso animacinę medžiagą, apsilankykite svetainėje:

www.hp.com/go/ljp3010-jams-duplexer

.

1.

Visiškai išimkite 2 dėklą iš gaminio.

1

2.

Paspauskite žalią mygtuką, kad atlaisvintumėte dvipusio spausdinimo plokštelę.

1

3.

Pašalinkite įstrigusį popierių.

174 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

4.

Uždarykite dvipusio spausdinimo plokštelę.

5.

Vėl įstatykite 2 dėklą.

2

1

2

2

6.

Atidarykite galines dureles ir spustelėkite jas žemyn, kad jos visiškai atsidarytų ir sudarytų 90°
kampą.

PASTABA:

Yra dvi galinių durelių padėtys. Jos atsidaro, sudarydamos 45° kampą, kad

galėtumėte pasiekti galinio išvedimo skyrių, ir 90° laipsnių kampu, kad galėtumėte pašalinti strigtis.

LTWW

Strigtys 175

background image

7.

Pašalinkite įstrigusį popierių.

8.

Paspauskite viršutinio dangčio atpalaidavimo mygtuką ir atidarykite viršutinį dangtį.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

9.

Uždarykite galines dureles.

176 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

10.

Išimkite spausdinimo kasetę.

2

3

11.

Pašalinkite įstrigusį popierių.

12.

Dar kartą įstatykite spausdinimo kasetę.

2

1

3

LTWW

Strigtys 177

background image

13.

Uždarykite viršutinį dangtį.

2

1

3

2

1

3