HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dažnai pasitaikančios strigčių priežastys

background image

Dažnai pasitaikančios strigčių priežastys

Daugumą strigčių sukelia HP specifikacijų neatitinkančio popieriaus naudojimas. Visų „HP LaserJet“
gaminių popieriaus specifikacijas rasite „HP LaserJet“ spausdintuvų grupės spausdinimo medžiagų
vadove
. Šį vadovą rasite

www.hp.com/support/ljpaperguide

.

Gaminyje įstrigo popierius.

1

Priežastis

Sprendimas

Popierius neatitinka specifikacijų.

Naudokite tik tokį popierių, kuris atitinka HP specifikacijas. Žr.

„Popierius ir spausdinimo laikmenos“ 73 puslapyje

.

Komponentas įstatytas netinkamai.

Patikrinkite, ar visi komponentai tinkamai įdiegti.

Naudojate popierių, kuris jau buvo naudojamas gaminyje ar
kopijavimo aparate.

Nenaudokite popieriaus, kuris jau buvo naudojamas
spausdintuve ar kopijavimo aparate.

Dėklas įstatytas netinkamai.

Iš dėklo pašalinkite popieriaus perteklių. Įsitikinkite, kad lapų
krūva yra žemiau maksimalios lapų krūvos aukščio žymos ant
dėklo. Žr.

„Dėjimas į dėklus“ 81 puslapyje

.

Popierius yra pakrypęs.

Dėklo kreiptuvai netinkamai sureguliuoti. Sureguliuokite juos
taip, kad jie tvirtai laikytų krūvą vietoje, jos nelenkdami.

Popierius surištas arba sukibęs.

Pašalinkite popierių, sulenkite ir pasukite jį 180° laipsnių arba
apverskite. Dar kartą įdėkite popierių į dėklą.

PASTABA:

Neišskleiskite popieriaus. Išskleidus popierių,

gali atsirasti statinė elektra, dėl kurios popierius sukibs.

Popierius išimamas prieš jam nusileidžiant į išvesties dėklą.

Iš naujo nustatykite gaminį. Prieš išimdami lapą, palaukite, kol
jis iki galo nusileis išvesties dėkle.

Dvipusio spausdinimo metu popierių ištraukėte nesulaukę, kol
bus išspausdinta antra dokumento pusė.

Iš naujo nustatykite gaminį ir dar kartą spausdinkite
dokumentą. Prieš išimdami lapą, palaukite, kol jis iki galo
nusileis išvesties dėkle.

Popierius yra prastos būklės.

Pakeiskite popierių.

Vidiniai dėklo velenėliai nepaima popieriaus.

Išimkite viršutinį popieriaus lapą. Jei popierius per sunkus, gali
nepavykti paimti jo iš dėklo.

Popieriaus kraštai šiurkštūs ar nelygūs.

Pakeiskite popierių.

Popierius yra perforuotas arba iškilus.

Perforuotas arba iškilus popierius sunkiai atsiskiria. Tiekite
atskirus puslapius iš 1 dėklo.

Gaminio eksploatacijos medžiagų galiojimo laikas pasibaigė.

Patikrinkite, ar gaminio valdymo pulte nėra pranešimų,
įspėjančių apie eksploatacinių medžiagų būseną, arba
spausdinkite eksploatacinių medžiagų būklės puslapį, kad
patikrintumėte likusį jų galiojimo laiką. Žr.

„Informacijos ir

„parodykite man, kaip“ puslapių
spausdinimas“ 108 puslapyje

.

Popierius buvo netinkamai laikomas.

Pakeiskite popierių dėkluose. Popierius turi būti saugomas
originalioje pakuotėje, kontroliuojamoje aplinkoje.

1

Jei gaminys vis dar stringa, kreipkitės į HP techninės priežiūros tarnybą arba įgaliotąjį HP paslaugų tiekėją.

164 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW