HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Strigčių atkūrimas

background image

Strigčių atkūrimas

Šiame gaminyje yra strigties atstatymo funkcija, kuri iš naujo atspausdina užstrigusius puslapius.
Galimos šios pasirinktys:

Automatinis — gaminys bando dar kartą spausdinti įstrigusius puslapius, kai yra pakankamai
atminties. Tai yra numatytasis nustatymas.

IŠJUNGTA — gaminys nebando dar kartą spausdinti įstrigusių puslapių. Kadangi saugant
paskutinius naudotus puslapius nenaudojama atmintis, veikimas būna optimalus.

PASTABA:

jei naudojate šią parinktį, kai gaminyje baigiasi popierius, o užduotis spausdinama

ant abiejų lapo pusių, keli puslapiai gali būti prarasti.

ĮJUNGTA — gaminys visada spausdina įstrigusius puslapius dar kartą. Papildoma atmintis yra
skirta saugoti kelis paskutinius spausdintus puslapius. Tai gali pakenkti bendrajam veikimui.

Nustatykite strigties atkūrimo funkciją

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

2.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite meniu KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

3.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite meniu SISTEMOS SĄRANKA ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

4.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite meniu STRIGTIES ATITAISYMAS ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

5.

Paspaudę rodyklę žemyn arba rodyklę į viršų / pažymėtumėte atitinkamą nustatymą, tada
spauskite

Gerai

mygtuką.

6.

Paspausdami

Meniu

mygtuką grįžkite į būseną Parengtas.

178 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW