HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas

background image

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas

Problema

Priežastis

Sprendimas

Įstačius USB laikmeną, neatsidaro
meniu „USB STORAGE“ (USB
SAUGOJIMAS)
.

Gaminys nepalaiko šio tipo USB
laikmenos ar failų sistemos.

Failus įrašykite į standartinę USB
laikmeną, naudojančią FAT (failų
išdėstymo lentelė) failų sistemas. Šis
gaminys palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32
USB laikmenas.

Administratorius galėjo išjungti šio
gaminio spausdinimo iš USB funkciją.

Užduotį išspausdinkite iš kompiuterio,
prijungto prie gaminio.

Prie gaminio prijungta per daug USB
laikmenų.

Pašalinkite USB laikmenas, kol
pranešimas dings, tada pašalinkite ir dar
kartą įstatykite USB laikmeną, iš kurios
norite spausdinti.

Šis gaminys palaiko iki keturių USB
laikmenų.

Jau atidarytas kitas meniu.

Uždarykite atidarytą meniu ir dar kartą
įstatykite USB laikmeną.

Nuo USB laikmenos įstatymo praėjo
daugiau nei 1 minutė.

Meniu lieka atidarytas 1 minutę. Iš naujo
prijunkite USB laikmeną.

USB laikmenoje yra keli skirsniai. (kai
kurie USB laikmenų gamintojai įdiegia
skirsnius sukuriančią programinę įrangą,
panašiai kaip CD).

Norėdami pašalinti skirsnius, iš naujo
suformuokite USB laikmeną arba
naudokite kitą USB laikmeną.

USB laikmena reikalauja per daug
energijos.

1.

Pašalinkite USB laikmeną.

2.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

3.

Naudokite USB laikmeną,
reikalaujančią mažiau energijos
arba turinčią savo maitinimą.

USB laikmena neveikia tinkamai.

1.

Pašalinkite USB laikmeną.

2.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

3.

Pabandykite spausdinti iš kitos
USB laikmenos.

Failo išspausdinti nepavyksta.

Jūs spausdinate .PDF failą, o funkcija
RAM DISKAS yra išjungta.

Atidarykite meniu SISTEMOS
SĄRANKA
ir nustatykite funkcijos RAM
DISKAS
nustatymąAutomatinis.

Apdorojama kita spausdinimo užduotis
arba jūs spausdinate didelį failą.

Patikrinkite derinimo pulte esančią
lemputę

Duomenys

. Jei ji mirksi,

gaminys apdoroja užduotį.

Dėklai gali būti tušti.

Įsitikinkite, kad bent viename dėkle yra
popieriaus.

Gaminyje gali būti įstrigęs popierius.

Patikrinkite, ar derinimo pulto ekrane
nerodomas klaidos pranešimas.
Pašalinkite strigtį. Žr.

„Šalinti

strigtis“ 165 puslapyje

.

LTWW

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas 193

background image

Problema

Priežastis

Sprendimas

USB laikmenoje yra nenumatyti failai.

Kiekvieną kartą įjungus gaminį, jis
prijungtose USB laikmenose
automatiškai sukuria tris failus.

Prieš įjungdami gaminį, išimkite USB
laikmenas.

Kai kurios USB laikmenos pasižymi
užblokavimo funkcija, neleidžiančia
įrašyti naujų failų. Jei jūsų USB įrenginyje
yra tokia funkcija, užblokuokite įrenginį.

Failas nepateikiamas meniu „USB
STORAGE“ (USB SAUGOJIMAS)
sąraše.

USB spausdinimo funkcija nepalaiko
spausdinamo failo tipo.

Galite išspausdinti šių tipų failus:

.PDF

.PCL

.PS

Viename USB įrenginio aplanke yra per
daug failų.

Sumažinkite failų viename aplanke
skaičių, perkeldami juos į poaplankius.

Gaminys nepalaiko failo pavadinimo
kalbos ir failo pavadinimą pakeitė kito
simbolių rinkinio simboliais.

Pervardykite failus palaikoma kalba.

Meniu „USB STORAGE“ (USB
SAUGOJIMAS)
atsidaro, tačiau USB
įrenginys jame nepateikiamas.

Prie gaminio prijungta per daug USB
laikmenų.

Pašalinkite USB laikmenas, kol
pranešimas dings, tada pašalinkite ir dar
kartą įstatykite USB laikmeną, iš kurios
norite spausdinti.

Šis gaminys palaiko iki keturių USB
laikmenų.

Slenkant derinimo pulto ekrane rodomu
sąrašu, failų pavadinimai atrodo
neryškūs ir sunkiai perskaitomi.

Reikia sureguliuoti derinimo pulto ekrano
šviesumą.

Atidarykite meniu SISTEMOS
SĄRANKA
ir reguliuokite nustatymą
EKRANO ŠVIESUMAS, kol tekstą
matysite aiškiai.

194 10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW