HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 dėklas

dėjimas 81
dvipusis spausdinimas,

„Macintosh“ 62

konfigūravimas 87
popieriaus orientacija 81

2 dėklas

dėjimas 83
konfigūravimas 87

3 dėklas

fizinės specifikacijos 216

500 lakštų dėklas

dėjimas 83
konfigūravimas 87

„AppleTalk“

atjungimas 71

„AppleTalk“ nustatymai 33
„EconoMode“ nustatymas 92
„EIO <X> Jetdirect“ meniu 30
„Explorer“, palaikomos versijos

įterptinis web serveris 113

„FastRes“ 6
„General Protection FaultException

OE“ (bendroji apsaugos nuo
klaidos išimčių OE) 196

„HP Easy Printer Care“

aprašas 51
atidarymas 110
atsisiuntimas 51
palaikomos naršyklės 51
palaikomos operacinės

sistemos 51

parinktys 110

„HP Jetdirect“ spausdinimo serverio

schemotechnikos

atnaujinimai 141

„HP Jetdirect“ spausdinimo serveris

gaminių numeriai 204

išėmimas 136
įdiegimas 134

„HP Web Jetadmin“

schemotechnikos

atnaujinimai 140

„Internet Explorer“, palaikomos

versijos

įterptinis web serveris 113

„IPX/SPX“ nustatymai 33
„Jetadmin“

schemotechnikos

atnaujinimai 140

„Jetadmin“, „HP Web“ 117
„Jetdirect“ spausdinimo serverio

schemotechnikos

atnaujinimai 141

„Jetdirect“ spausdinimo serveris

gaminių numeriai 204
išėmimas 136
įdiegimas 134

„Macintosh“

įterptinis interneto serveris 59
problemos, trikčių

šalinimas 197

programinės įrangos

pašalinimas 56

tvarkyklės, trikčių

šalinimas 197

USB kortelė, trikčių

šalinimas 199

„AppleTalk“ 71

„Macintosh“ programinės įrangos

pašalinimas 56

„Macintosh“ tvarkyklės nustatymai

vandens ženklai 61

„Netscape Navigator“, palaikomos

versijos

įterptinis web serveris 113

„parodykite man, kaip“ puslapiai

spausdinimas 108

„ProRes“ 6
„Spool32“ klaidos 196
„Web Jetadmin“

aparatinės programinės įrangos

atnaujinimai 140

„Windows“

palaikomos operacinės

sistemos 44

palaikomos tvarkyklės 45
problemų sprendimo

klausimai 196

„Windows“ programinė įranga 50

A

abi pusės, spausdinama ant

„Macintosh“ 62
„Macintosh“ nustatymai 58

abi pusės, spausdinimas

meniu „Parodyk, kaip“ 15

abipusis spausdinimas

„Macintosh“ nustatymai 58

adresas, spausdintuvas

„Macintosh“, trikčių

šalinimas 197

adresas, TCP/IPv6 32
akumuliatoriai pridedami 223
akustinės specifikacijos 217
alternatyvaus firminio blanko

režimas 105

aparatinė programinė įranga,

atnaujinimas 138

Aparatinės programinės įrangos

atnaujinimai, „Macintosh“ 58

aparatinės programinės įrangos

atnaujinimas 138

aplinkos apsaugos programa 221
aplinkos apsaugos savybės 5

LTWW

Rodyklė 229

background image

aptarnavimas

aptarnavimo informacijos

forma 213

gaminio supakavimas iš

naujo 212

informacijos forma 213

asmeninės užduotys

Windows 104

asmeniniai darbai 95
atitikimo deklaracija 225
atjungimas

DLC/LLC 71
tinklo protokolai 71
„AppleTalk“ 71
„IPX/SPX“ 71

atminties atnaujinimas 126
atminties DIMM

sauga 120

atmintis

atnaujinimas 126
DIMM diegimas 126
gaminių numeriai 203
nuolatiniai ištekliai 130
pridėta 58
tikrinamas diegimas 130

atšaukimas

spausdinimas 100

atvirukai

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

B

baltos linijos ar dėmės, problemų

sprendimas 188

bandomasis puslapis,

spausdinimas 18

banguotas popierius, problemų

sprendimas 187

Blokuoti išteklius, „Macintosh“ 58
budėjimo atidėjimas

atjungimas 93
įjungimas 93
laikas 92
nustatymų keitimas 92

budėjimo režimas 92
būsena

HP spausdintuvo paslaugų

programa, „Macintosh“ 58

integruotas interneto

serveris 114

Macintosh skirtukas Services

(paslaugos) 63

pranešimai, tipai 147
„HP Easy Printer Care“ 110

būsena, eksploatacinės medžiagos

derinimo pulto pranešimai 12

D

darbai

asmeniniai 95
Greitas kopijavimas 95
išsaugoti 95
sulaikymas ir tikrinimas 95

darbo aplinka

specifikacijos 218

darbo laikymas

prieiga 95

Darbų saugojimas

funkcijos 95

darbų sulaikymas ir tikrinimas 95
data, nustatymas 93
dažai

išvedimo kokybė, problemų

sprendimas 186

dažomieji milteliai

tankio nustatymas 58

dažų dėmės, problemų

sprendimas 186

dažų kasetės. Žr. spausdinimo

kasetės

defektai, pasikartojantys 190
derinimo pultas

ekranas 12
lemputės 12
mygtukai 12
popieriaus tipai 78
pranešimai, tipai 147
valymo puslapis,

spausdinimas 137

derinimo pulto

aptikimas 8

derinimo pulto meniu

darbų gavimas 16
diagnostika 39
eksploatacinių medžiagų

tvarkymas 20

I/O (įvestis / išvestis) 29
informacija 18
integruotas „Jetdirect“ 30
įrenginio konfigūravimas 21

pakartotiniai nustatymai 37
PCL papildomas meniu 22
popieriaus tvarkymas 19
priėjimas 12, 14
sistemos sąranka 26
spausdinimas 21
Spausdinimo kokybė 23
„EIO <X> Jetdirect menu“ 30
„Parodyk, kaip“ 15

dešinys pultas, vieta 8
dėjimas

1 dėklas 81
2 dėklas 83
500 lakštų dėklas 83

dėklai

aptikimas 8
dvipusis spausdinimas,

„Macintosh“ 62

gaminių numeriai 203
konfigūravimas 87
meniu „Parodyk, kaip“ 15
popieriaus padėtis 81
talpa 79
„Macintosh“ nustatymai 58

dėklai, įvedimas

konfigūravimas 19

dėklų ir skyrių talpa 79
dėmės, problemų

sprendimas 185, 188

DHCP nustatymai 32
diagnostika

tinklai 34

diagnostikos meniu 39
DIMM

diegimas 126
gaminių numeriai 203
priėjimas 8
tikrinamas diegimas 130

DIMMs

galimi tipai 126

diskas

išėmimas 136
įdiegimas 134

Disko trynimo funkcija 118
DLC/LLC

atjungimas 71

DLC/LLC nustatymai 33
DNS nustatymai

IPV4 32
IPV6 32

230 Rodyklė

LTWW

background image

dokumento standartai 2
dokumentų dydžio keitimas

Windows 102

dokumentų mastelio pasirinkimas

Windows 102

dpi, nustatymai 58
drėgmė

problemos sprendimas 184
specifikacijos 218

dvipusio spausdinimo įrenginys

„Macintosh“ nustatymai 58

dvipusio spausdinimo nustatymai,

keitimas 71

dvipusis spausdinimas

meniu „Parodyk, kaip“ 15
Windows 102
„Macintosh“ 62
„Macintosh“ nustatymai 58

E

EIO kortelės

gaminių numeriai 204
išėmimas 136
įdiegimas 134
nustatymai 29

ekonomijos nustatymai 92
eksploatacinės medžiagos

gaminių numeriai 203
keitimo intervalai 121
ne HP 121
perdirbimas 221
spausdinimo kasečių

keitimas 122

tvarkymas 20
užsakymas 202

eksploatacinės medžiagos

pranešimai

konfigūravimas 20

eksploatacinių medžiagų

padirbinėjimas 121

eksploatacinių medžiagų būsena

derinimo pulto pranešimai 12

eksploatacinių medžiagų būsenos

puslapis, spausdinimas 18

eksploatacinių medžiagų meniu

tvarkymas 20

el. pašto įspėjimai 59
elektros duomenys 217
energijos

sąnaudos 217

EPS failai, trikčių šalinimas 198
Ethernet kortelės, gaminių

numeriai 204

etiketės

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

Europos Sąjunga, atliekų

išvežimas 223

F

failų direktorija, spausdinimas 18
Failų įkėlimas, „Macintosh“ 58
firminis blankas, įdėjimas 105
fizinės specifikacijos 216
formuotuvas

sauga 120

funkcijos 3, 6

G

galinis išvedimo skyrius

spausdinimas į 89
vieta 8

gaminio aplinka

problemos sprendimas 184
specifikacijos 218

gaminio būsena

„HP Easy Printer Care“ 110

gaminio supakavimas 212
gaminio supakavimas iš

naujo 212

gaminio transportavimas 212
gaminių numeriai

atmintis 203
dėklai 203
EIO kortelės 204
kabeliai 204
spausdinimo kasetės 203

gaminių palyginimas 3
garantija

gaminys 206
kliento atliekamas

taisymas 210

licencija 208
spausdinimo kasetės 207

Greito kopijavimo darbai 95

H

horizontali padėtis

nustatymas, Windows 102

HP operatyvi pagalba

vartotojui 211

HP pranešimų apie sukčiavimą

specialioji telefono linija 121

HP spausdintuvo įrankis 58
HP spausdintuvo paslaugų

programa 58

HP universali spausdintuvo

tvarkyklė 46

HP-UX programinė įranga 53
HP Web Jetadmin 51

I

I/O (įvesties / išvesties) meniu 29
informacijos meniu 18
informacijos puslapiai

spausdinimas 108

Informacijos skirtukas, integruotas

interneto serveris 114

integruotas interneto serveris 51
integruotasis „Jetdirect“ meniu 30
interneto naršyklės reikalavimai

įterptinis web serveris 113

Interneto svetainės

medžiagų saugos duomenų

lapas (MSDL) 224

„HP Web Jetadmin“,

parsiuntimas 117

interneto svetainių

pranešimai apie

sukčiavimą 121

IP adresas

IPv4 31
„Macintosh“, trikčių

šalinimas 197

IP adresavimas, tinklai 68
IP Security (IP sauga) 118
IPsec (IP sauga) 118
IPv4 adresas 69
IPV4 nustatymai 31
IPv6 adresas 70
IPV6 nustatymai 32
IPX/SPX

atjungimas 71

išankstiniai nustatymai

(Macintosh) 60

išsaugoti darbai

kūrimas 95

išsaugotos užduotys

sauga 119

LTWW

Rodyklė 231

background image

ištekliai

būsena, žiūrint per HP

spausdintuvo paslaugų
programą 58

išteklių taupymas 130
išteklių taupymas, atmintis 130
išvedimo kokybė. Žr. spausdinimo

kokybė

įdėjimas

meniu „Parodyk, kaip“ 15

įdiegimas

atmintis (DIMM) 126
EIO kortelės 134
USB įrenginiai 131

įjungimo / išjungimo mygtukas,

vieta 8

įrenginio aptikimas 67
įrenginio būsena

Macintosh skirtukas Services

(paslaugos) 63

įrenginio konfigūravimo

meniu 21

įspėjimai 2
įspėjimai, el. paštas 59
įterptinis interneto serveris

savybės 113
slaptažodžio įvedimas 118
„Macintosh“ 59

įterptinis web serveris 113
įvedimo dėklai

konfigūravimas 19

įžambūs lapai 187

J

Japonijos VCCI pareiškimas 226
Jetadmin, HP Web 51

K

kabeliai

USB, trikčių šalinimas 191

Kanados DOC taisyklės 226
kasetės

būsenos pranešimai 12
funkcijos 6
gaminių numeriai 203
garantija 207
keitimas 122
keitimo intervalai 121
ne HP 121
perdirbimas 221

saugojimas 121
užsakymas per integruotą

interneto serverį 116

kasetės, spausdinimo

Macintosh būsena 63

keisti dokumentų dydį

Macintosh 60

keisti dokumentų skalę

Macintosh 60

keli puslapiai lape

Windows 102

kietasis diskas

šifruotas 119
trynimas 118

kietojo disko trynimas 118
klaidos

programinė įranga 195

klaidos pranešimai

el. pašto įspėjimai 59
tipai 147

klaidų pranešimai

lemputės, derinimo pultas 12

klientų aptarnavimas

aptarnavimo informacijos

forma 213

integruoto interneto serverio

nuorodos 116

kokybė. Žr. spausdinimo kokybė
konfigūracijos puslapis

„Macintosh“ 58

konfigūracijos puslapis,

spausdinimas 18

kopijos, skaičius

Windows 105

Korėjos pareiškimas dėl

EMC 226

kortelės

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

kova su padirbtomis

eksploatacinėmis
medžiagomis 121

kreivi lapai 187

L

laikymas, darbas

prieiga 95

laikmena

pasirinkto dydžio, Macintosh

nustatymai 60

pirmas puslapis 60
puslapių lape 61

laikmenos

meniu „Parodyk, kaip“ 15
palaikomi formatai 75

laiko laikrodis, nustatyti

realiojo 93

laikomi darbai

pašalinimas 96

laikomų užduočiųi

spausdinimas 95

laikrodis, realiojo laiko

nustatymas 93

lemputės, derinimo pultas 12
Licencija, programinė įranga 208
linijos, problemų

sprendimas 185, 188, 189

liniuotė, pasikartojantys

defektai 190

Linux programinė įranga 53
loveliai, būsena

„HP Easy Printer Care“ 110

M

Macintosh

HP spausdintuvo įrankis 58
keisti dokumentų dydį 60
pagalba 211
palaikomos operacinės

sistemos 56

programinė įranga 58
tvarkyklės nustatymai 57, 60

Macintosh tvarkyklės nustatymai

pasirinkto dydžio popierius 60
skirtukas Services

(paslaugos) 63

Užduoties saugojimas 62

maitinimas

trikčių šalinimas 144

maitinimo mygtukas, vieta 8
matmenys, gaminys 216
mažo formato popierius

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

medžiagos

užsakymas per integruotą

interneto serverį 116

medžiagos, būsena

„HP Easy Printer Care“ 110

232 Rodyklė

LTWW

background image

medžiagų

būsena, peržiūra integruotu

interneto serveriu 114

medžiagų apribojimai 223
medžiagų būsena skirtukas

Services (paslaugos)

Macintosh 63

medžiagų būsena, skirtukas

Services (paslaugos)

Windows 105

medžiagų saugos duomenų lapas

(MSDL) 224

meniu schema, spausdinimas 18
Meniu „Parodyk, kaip“ 15
meniu, derinimo pultas

darbų gavimas 16
diagnostika 39
eksploatacinių medžiagų

tvarkymas 20

I/O (įvestis / išvestis) 29
informacija 18
integruotas „Jetdirect“ 30
įrenginio konfigūravimas 21
pakartotiniai nustatymai 37
PCL papildomas meniu 22
popieriaus tvarkymas 19
priėjimas 12, 14
sistemos sąranka 26
spausdinimas 21
Spausdinimo kokybė 23
„EIO <X> Jetdirect menu“ 30
„Parodyk, kaip“ 15

mygtukai, derinimo pultas 12
modeliai, funkcijų palyginimas 3

N

n daugiau spausdinimas 61
n-daugiau spausdinimas

Windows 102

naikinimas išnaudojus 223
naikinimas, išnaudotas 223
naršyklės reikalavimai

įterptinis web serveris 113

ne HP eksploatacinės

medžiagos 121

Neleistinosios operacijos

klaidos 196

nepanaudoti dažai, problemų

sprendimas 186

nepilnai išspausdintos vietos,

problemų sprendimas 185

neryškus spausdinimas, problemų

sprendimas 189

nestandartiniai popieriaus

dydžiai 77

neteisingos formos ženklai,

problemų sprendimas 187

numatytoji tinklo sąsaja,

nustatymas 69

nuolatiniai ištekliai 130
nuorodos 101
nuotolinis aparatinės programinės

įrangos atnaujinimas (RFU) 138

nuovargio pėdsakai, problemų

sprendimas 188

nustatymai

pirmumas 48
prioritetas 56
tvarkyklės 49, 57
tvarkyklės išankstiniai

nustatymai (Macintosh) 60

Nustatymai „Bonjour“ 59
Nustatymų skirtukas, integruotas

interneto serveris 115

P

pabudimo laikas

keitimas 93
nustatymas 93

padėtis

nustatymas, Windows 102

padirbtos eksploatacinės

medžiagos 121

pagalba

gaminio supakavimas iš

naujo 212

HP spausdintuvo paslaugų

programos puslapiai 58

integruoto interneto serverio

nuorodos 116

internete 105, 211

pagalba internete 211
pagalba klientams

HP spausdintuvo paslaugų

programos puslapiai 58

internete 211

pagalba vartotojui

gaminio supakavimas iš

naujo 212

pakartotinių nustatymų meniu 37
palaikomos laikmenos 75
palaikomos operacinės sistemos

„Windows“ 44

panaudojimo puslapis,

spausdinimas 18

papildomos spausdinimo parinktys

Windows 105

pareiškimai apie lazerio

saugumą 226

pareiškimai apie saugumą 226
pasikartojantys defektai, problemų

sprendimas 186, 189

pasikartojantys defektai, trikčių

šalinimas 190

pasirinkto dydžio popieriaus

nustatymai

Macintosh 60

pastabos 2
patarimai 2
patikra ir laikymas

Windows 104

PCL papildomas meniu 22
PCL šriftų sąrašas,

spausdinimas 18

PCL tvarkyklės

palaikomos, „Windows“ 45
universali 46

PDF failai, spausdinimas 126
per šviesus spausdinimas

problemų sprendimas 185

perdirbimas

HP spausdinimo medžiagų

grąžinimo ir aplinkos apsaugos
programa 222

perspėjimai būti atsargiam 2
pilkas fonas, problemų

sprendimas 186

pirmas puslapis

naudokite skirtingą

popierių 60

pirmumas, nustatymai 48
popieriaus tvarkymo meniu 19
popierius

automatinis dėklo

parinkimas 88

banguotas 187
dėjimas į 1 dėklą 81
dėjimas į 2 dėklą 83
dėjimas į 500 lakštų dėklą 83

LTWW

Rodyklė 233

background image

dėklų ir skyrių talpa 79
dydis, pasirinkimas 101
meniu „Parodyk, kaip“ 15
nestandartiniai dydžiai 77
pakreiptas 187
palaikomi formatai 75
palaikomi tipai 78
pasirinktinis dydis,

pasirinkimas 101

pasirinkto dydžio, Macintosh

nustatymai 60

pirmas ir paskutinis puslapis,

kitokio popieriaus
naudojimas 101

pirmas puslapis 60
problemų sprendimas 184
puslapių lape 61
raukšlėtas 188
tipas, pasirinkimas 101
viršeliai, kitokio popieriaus

naudojimas 101

popierius, užsakymas 202
PostScript spausdintuvo aprašo

(PPD) failai

pridėti 58

potinklio šablonas 69
PPD

pridėti 58

pranešimai

el. pašto įspėjimai 59
lemputės, derinimo pultas 12
tipai 147

pranešimų apie sukčiavimą

specialioji telefono linija 121

pranešimų siuntimas ir tvarkymas,

tinklai 67

priedai

gaminių numeriai 203
siūlomi 6
užsakymas 202

prieinamumo funkcijos 7
prievadai

palaikomi 6
„Macintosh“ trikčių

šalinimas 199

prievadai, sąsaja

vieta 9

prioritetas, nustatymai 56
problemos sprendimas

aplinka 184

problemų sprendimas

baltos dėmės 188
banguotas popierius 187
dažų dėmės 186
el. pašto įspėjimai 59
išsklaidytos linijos 189
išvedimo kokybė 184
linijos 185, 188
nepilnai išspausdinto

vietos 185

neryškus spausdinimas 189
nuovargio pėdsakai 188
pakreipti puslapiai 187
pasikartojantys defektai 186
pasikartojantys vaizdai 189
per šviesus spausdinimas 185
pilkas fonas 186
popierius 184
pranešimai, tipai 147
raukšlėtas popierius 188
taškeliai 185
teksto kokybė 187, 189
tinklai 34
vaizdo defektai 184
„Windows“ klausimai 196

procesoriaus sparta 6
produktas be gyvsidabrio 223
programinė įranga

HP spausdintuvo įrankis 58
HP Web Jetadmin 51
integruotas interneto

serveris 51

įterptinis interneto serveris,

„Macintosh“ 59

Macintosh 58
nustatymai 48
palaikomos operacinės

sistemos 56

palaikomos operacinės

sistemos, „Windows“ 44

pašalinimas, skirtas

„Windows“ 50

problemos 195
Programinės įrangos licencinė

sutartis 208

„HP Easy Printer Care“ 51,

110

„Macintosh“ pašalinimas 56

programinės įrangos

nustatymai 56

protokolai, tinklas 30, 67
PS emuliacinės tvarkyklės

palaikomos, „Windows“ 45

PS šriftų sąrašas,

spausdinimas 18

puslapiai

lėtai spausdinami 191
nespausdinami 191
tušti 191

puslapių lape

Windows 102

puslapių tvarka, keitimas 105

R

raiška

funkcijos 6
nustatymai 58
problemų sprendimo

kokybė 184

Raiškos padidinimo technologija

(REt) 58

raukšlėtas popierius, problemų

sprendimas 188

realiojo laiko laikrodis 93
reikalavimai sistemai

įterptinis web serveris 113

REt (raiškos padidinimo

technologija) 58

ryšio spartos nustatymai 37, 71
ryšys

USB 66

S

sauga

disko trynimas 118
nustatymai 30
šifruotas kietasis diskas 119
techninės įrangos integravimo

dėtuvė 119

tinklas 68

saugojimas

spausdinimo kasetės 121

Saugojimas, darbas

funkcijos 95

saugojimas, užduotis

Macintosh nustatymai 62
„Macintosh“ nustatymai 58

saugos savybės 7, 118
saugoti užduotis

Windows 104

234 Rodyklė

LTWW

background image

Saugus disko trynimas 118
sąsajos prievadai, vieta 9
SIMM, nesuderinamumas 126
sistemos sąrankos meniu 26
skaidrės

išvedimo skyrius 89

Skirtukas Services (paslaugos)

Macintosh 63

skyriai, išvedimas

talpa 79

skyriai, išvedimo

vieta 8

skyriai, išvestis

pasirinkimas 89

Solaris programinė įranga 53
spalvotas tekstas

spausdinimas juodai 105

spausdinimas

iš USB laikmenų 97
trikčių šalinimas 191

spausdinimas ant abiejų pusių

Windows 102

spausdinimas ant dviejų pusių

Windows 102

spausdinimo darbų kontrolė 88
spausdinimo kasečių

keitimas 122

spausdinimo kasetė

valdymas 121

spausdinimo kasetės

būsenos pranešimai 12
funkcijos 6
gaminių numeriai 203
garantija 207
keitimas 122
keitimo intervalai 121
Macintosh būsena 63
ne HP 121
perdirbimas 221
saugojimas 121
užsakymas per integruotą

interneto serverį 116

spausdinimo kokybė

aplinka 184
baltos dėmės 188
baltos linijos 188
dažų dėmės 186
išsklaidytos linijos 189
linijos 185
nepanaudoti dažai 186

nepilnai išspausdintos

vietos 185

neryškus 189
neteisingos formos

ženklai 187

nuovargio kokybė 188
pasikartojantys defektai 186
pasikartojantys vaizdai 189
per šviesus spausdinimas 185
pilkas fonas 186
popierius 184
problemų sprendimas 184
strigtys, po 184
taškeliai 185
vaizdo defektai 184

Spausdinimo kokybės meniu 23
spausdinimo medžiaga

automatinis dėklo

parinkimas 88

dėjimas į 1 dėklą 81
dėjimas į 2 dėklą 83
dėjimas į 500 lakštų dėklą 83
dėklų ir skyrių talpa 79
palaikomi tipai 78

spausdinimo meniu 21
spausdinimo užduotys 99
spausdinimo užklausos

atšaukimas 100

spausdinimo užklausos

pristabdymas 100

spausdinimo užklausos

sustabdymas 100

spausdinti ant abiejų pusių

„Macintosh“ 62

spausdintuvo nustatymai

konfigūravimas 21

speciali spausdinimo medžiaga

reikalavimai 80

specialus popierius

reikalavimai 80

specifikacijos

darbo aplinka 218
elektros ir akustinės 217
fizines 216
funkcijos 6

sprendimas

tiesioginio ryšio

problemos 192

tiesioginio USB spausdinimo

problemos 193

tinklo problemos 192

standartai, dokumentas 2
strigtys

atkūrimas 178
dažnai pasitaikančios

priežastys 164

meniu „Parodyk, kaip“ 15
spausdinimo kokybė po 184
vokai 181

suglamžytas popierius, problemų

sprendimas 188

sulaikymas, darbas

prieiga 95

Sulaikymas, darbas

funkcijos 95

sunkus popierius

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

Suomijos pareiškimas apie lazerio

saugumą 226

Svetainės

pagalba klientams 211
Pagalba Macintosh

klientams 211

universali spausdintuvo

tvarkyklė 46

svoris, gaminys 216

Š

šiurkštus popierius

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

šriftai

EPS failai, trikčių

šalinimas 198

Įkelti „Macintosh“ 58
nuolatiniai ištekliai 130
pridėti 6

šriftų sąrašas, spausdinimas

PCL 18
PS 18

T

tankis

nustatymai 58
problemų sprendimas 185

tarpinio serverio nustatymai 33

LTWW

Rodyklė 235

background image

taškai, problemų

sprendimas 185, 188

taškeliai, problemų

sprendimas 185, 188

TCP/IP

rankinis IPv4 parametrų

konfigūravimas 69

rankinis IPv6 parametrų

konfigūravimas 70

TCP/IP nustatymai

30

techninė pagalba

gaminio supakavimas iš

naujo 212

internete 211

techninė priežiūra

aptarnavimo informacijos

forma 213

techninės įrangos integravimo

dėtuvė 119

tekstas, problemų sprendimas

neryškus 189
neteisingos formos

ženklai 187

temperatūros specifikacijos 218
testai

tinklai 34

tiesioginis popieriaus kelias 89
tiesioginis USB spausdinimas 97
tinklai

diagnostika 34
IP adresavimas 68
IPv4 adresas 69
IPv6 adresas 70
įrenginio aptikimas 67
konfigūravimas 67
numatytoji tinklo sąsaja 69
nustatymai 30
palaikomi protokolai 67
potinklio šablonas 69
pranešimų siuntimas ir

tvarkymas 67

protokolai 30
protokolų atjungimas 71
ryšio spartos nustatymai 37
sauga 30, 68
„AppleTalk“ 71
„HP Web Jetadmin“ 117
„Macintosh“ nustatymai 59

tinklas

nustatymai, keitimas 69
nustatymai, peržiūrėjimas 69
slaptažodis, keitimas 69
slaptažodis, nustatymas 69

tinklo sąsaja, numatytosios

nustatymas 69

Tinklo skirtukas, integruotas

interneto serveris 116

tinklo valdymas 69
trikčių šalinimas

dvipusis spausdinimas 182
EPS failai 198
Meniu „Parodyk, kaip“ 15
pasikartojantys defektai 190
patikrinimų sąrašas 144
popieriaus tvarkymo

problemos 179

puslapiai lėtai

spausdinami 191

puslapiai nespausdinami 191
skaidrės 181
tiesioginio ryšio

problemos 192

tiesioginio USB spausdinimo

problemos 193

tinklo problemos 192
tušti puslapiai 191
USB kabeliai 191
„Macintosh“ problemos 197

tušti puslapiai

trikčių šalinimas 191

tvarkyklės

išankstiniai nustatymai

(Macintosh) 60

Macintosh nustatymai 60
nuorodos (Windows) 101
nustatymai 48, 49, 56, 57
palaikomos, „Windows“ 45
popieriaus tipai 78
pridėtos 6
universali 46
Windows, atidarymas 101
„Macintosh“, trikčių

šalinimas 197

tvarkymas, tinklai 67

U

universali spausdintuvo

tvarkyklė 46

UNIX programinė įranga 53
USB įrenginiai

įdiegimas 131

USB kabelis, gaminio

numeris 204

USB konfigūravimas 66
USB laikmenos

spausdinimas iš 97

USB prievadai

palaikomi 6

USB prievadas

trikčių šalinimas 191
„Macintosh“ trikčių

šalinimas 199

užduočių gavimo meniu 16
Užduoties saugojimas

Macintosh nustatymai 62

užduotys

„Macintosh“ nustatymai 58

užsakymai

gaminių numeriai 203

užsakymas

eksploatacinės medžiagos ir

priedai 202

užsakyti

medžiagas per integruotą

interneto serverį 116

V

vaizdo defektai, problemų

sprendimas 184

vaizdo pasikartojimas, problemų

sprendimas 189

valdymo pultas

nustatymai 48
sauga 119

valdymo pulto

nustatymai 56

valymas

išorė 137

vandens ženklai

Windows 102

vartytuvas

meniu „Parodyk, kaip“ 15

vertikali padėtis

nustatymas, Windows 102

viršeliai 60
viršelių puslapiai 101

236 Rodyklė

LTWW

background image

viršutinis išvedimo skyrius

spausdinimas į 89
vieta 8

vokai

išvedimo skyrius,

pasirinkimas 89

kėlimo padėtis 81
raukšlėti, problemų

sprendimas 188

strigtys 181

W

Windows

tvarkyklių nustatymai 49
universali spausdintuvo

tvarkyklė 46

Ž

ženklai, neteisingos formos 187
žinynas, meniu „Parodyk,

kaip“ 15

Žinyno mygtukas, derinimo

pultas 13

LTWW

Rodyklė 237

background image

238 Rodyklė

LTWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE524-90930*

*CE524-90930*

CE524-90930