HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Palaikomi tinklo protokolai

background image

Palaikomi tinklo protokolai

Šiam gaminiui tinka TCP/IP tinklo protokolas.

5-1 Lentelė

Spausdinimas

Paslaugos pavadinimas

Aprašas

„port9100 (Direct Mode)“ (prievadas9100 (tiesioginis režimas)) Spausdinimo paslauga

Line printer daemon (LPD)

Spausdinimo paslauga

Išplėstinis LPD (pasirinktinės LPD eilės)

Protokolai ir programos, susietos su greitaeigio eilučių
spausdintuvo kaupimo paslaugomis, įdiegtomis TCP/IP
sistemose.

FTP

TCP/IP paslaugų programa, skirta duomenims perduoti tarp
sistemų.

„WS Print“ (WS spausdinimas)

Naudoja „Microsoft Web Services for Devices“ (WSD)
spausdinimo paslaugoms „HP Jetdirect“ spausdinimo
serveryje.

„WS Discovery“ (WS aptikimas)

Leidžia „Microsoft WS discovery“ protokolus „HP Jetdirect“
spausdinimo serveryje.

5-2 Lentelė

Įrenginio tinkle aptikimas

Paslaugos pavadinimas

Aprašas

„SLP (Service Location Protocol)“ (paslaugos vietos
protokolas)

Įrenginio aptikimo protokolas, naudojamas padėti rasti ir
konfigūruoti tinklo įrenginius. Daugiausiai naudojamas
„Microsoft“ programoms.

„Bonjour“

Įrenginio aptikimo protokolas, naudojamas siekiant padėti rasti
ir konfigūruoti tinklo įrenginius. Daugiausiai naudojamas
„Apple Macintosh“ programoms.

5-3 Lentelė

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Paslaugos pavadinimas

Aprašas

„HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)“ (hiperteksto perdavimo
protokolas)

Leidžia interneto naršyklėms susisiekti su įterptiniu web
serveriu.

„EWS (embedded Web server)“ (įterptinis web serveris)

Leidžia tvarkyti įrenginį naudojant interneto naršyklę.

„SNMP (Simple Network Management Protocol)“ (įprastas
tinklo tvarkymo protokolas)

Naudojamas tinklo programų įrenginiui tvarkyti. Gali būti
naudojami SNMP v1, SNMP v3 ir standartinės MIB-II
(tvarkymo informacijos bazės) objektai.

LTWW

Tinklo konfigūracija

67

background image

Paslaugos pavadinimas

Aprašas

LLMNR (ryšio vietinė daugiaadresio pavadinimo raiška)

Nurodoma, ar gaminys atsako į LLMNR prašymus per IPv4 ir
IPv6.

TFTP konfigūracija

Leidžia naudoti TFTP atsisiunčiant konfigūracijos failą,
kuriame yra papildomi konfigūracijos parametrai, pvz., SNMP
arba nenumatytieji nustatymai, skirti „HP Jetdirect“
spausdinimo serveriui.

5-4 Lentelė

IP adresavimas

Paslaugos pavadinimas

Aprašas

„DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)“ (dinaminis
pagrindinio serverio konfigūracijos protokolas)

Skirtas automatiniam IP adreso priskyrimui. Šis gaminys
palaiko IPv4 ir IPv6. DHCP serveris suteikia įrenginiui IP
adresą. Paprastai nereikia jokio naudotojo įsikišimo, kad
įrenginys gautų IP adresą iš DHCP serverio.

„BOOTP (Bootstrap Protocol)“ („Bootstrap“ protokolas)

Skirtas automatiškai priskirti IP adresą. BOOTP serveris
suteikia įrenginiui IP adresą. Reikia, kad administratorius
įvestų įrenginio MAC techninės įrangos adresą BOOTP
serveryje, kad įrenginys gautų IP adresą iš tokio serverio.

Automatinis IP

Skirtas automatiniam IP adreso priskyrimui. Jei nei DHCP, nei
BOOTP serverio nėra, gaminys naudoja šią paslaugą
generuoti unikaliam IP adresui.

5-5 Lentelė

Saugos savybės

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

„IPsec“ / užkarda

Užtikrina tinklo lygmens saugą IPv4 ir IPv6 tinkluose.
Ugniasienė leidžia lengvai kontroliuoti IP srautą. „IPsec“
suteikia papildomą apsaugą patvirtinimo ir kodavimo
protokolais.

„Kerberos“

Leidžia keistis privačia informacija per atvirą tinklą priskiriant
unikalų raktą, vadinamą bilietu, kiekvienam vartotojui, kuris
prisijungia prie tinklo. Tuomet bilietas integruojamas
pranešime ir identifikuoja siuntėją.

SNMP v3

Naudoja vartotojo grindžiamą saugos modelį, skirtą SNMP v3,
kuris užtikrina vartotojo patvirtinimą ir duomenų privatumą
naudodamas kodavimą.

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)

Nurodo individualias pagrindinių serverių sistemas arba tokių
sistemų tinklus, kuriems leidžiama prieiti prie „HP Jetdirect“
spausdinimo serverio ir prijungtų tinklo gaminių.

SSL/TLS

Leidžia siųsti privačius dokumentus internetu ir užtikrina
privatumą bei duomenų sveikumą tarp kliento ir serverio
taikomųjų programų.

„IPsec“ paketinė konfigūracija

Užtikrina tinklo lygmens saugą vykdant paprastą IP srauto į
gaminį ir iš jo kontrolę. Šis protokolas suteikia kodavimo ir
patvirtinimo protokolus bei leidžia kelias konfigūracijas.

5-3 Lentelė

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas (tęsinys)

68

5 skyrius Ryšys

LTWW