HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas derinimo pulte

background image

Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas derinimo pulte

Naudokite derinimo pulto meniu, norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv4 adresą, potinklio šabloną ir
numatytąją tinklo sąsają.

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu. Paspauskite rodyklę žemyn , kad jį pažymėtumėte, tada
paspauskite mygtuką

Gerai

, kad jį pasirinktumėte.

a.

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ

b.

I/O

c.

INTEGRUOTAS „JETDIRECT“ MENIU

d.

TCP / IP

e.

IPV4 NUOSTATOS

f.

KONFIG. METODAS

g.

RANKINIS

LTWW

Tinklo konfigūracija

69

background image

h.

RANKINĖS NUOSTATOS

i.

IP ADRESAS, POTINKLIO ŠABLONAS arba STANDARTINIS ŠLIUZAS

3.

Naudodamiesi skaičių klaviatūra arba spausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn didinkite
arba mažinkite skaičių pirmajam IP adreso, potinklio šablono arba numatytosios tinklo sąsajos
baitui.

4.

Paspauskite mygtuką

Gerai

, norėdami pereiti prie kito skaičių rinkinio, arba paspauskite rodyklę

atgal , norėdami pereiti prie ankstesnio skaičių rinkinio.

5.

Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol įvesite IP adresą, potinklio šabloną arba numatytąją tinklo sąsają,
tada išsaugokite nustatymą paspausdami

Gerai

mygtuką.

6.

Paspausdami

Meniu

mygtuką grįžkite į būseną Parengtas.