HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dokumentų efektų nustatymas

background image

Dokumentų efektų nustatymas

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Effects
(efektai).

Kaip

Atliktini veiksmai

Pritaikyti puslapio mastelį prie pasirinkto popieriaus dydžio.

Spustelėkite Print document on (spausdinti dokumentą ant),
tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite dydį.

Pritaikyti puslapio mastelį, kad būtų rodoma tikrojo dydžio
procentinė išraiška.

Spustelėkite % of actual size (tikro dydžio %), tada įveskite
procentus arba koreguokite slenkančią juostą.

Spausdinti vandens ženklą

a) Išskleidžiamajame sąraše Watermarks (vandens ženklai)
pasirinkite vandens ženklą. b) Norėdami vandens ženklą
spausdinti tik pirmajame puslapyje, spustelėkite First page
only
(tik pirmame puslapyje). Kitu atveju, vandens ženklas
spausdinamas kiekviename puslapyje.

Pridėti arba redaguoti vandens ženklus

PASTABA:

Norint, kad tai veiktų, spausdintuvo tvarkyklė turi

būti jūsų kompiuteryje.

a) Srityje Watermarks (vandens ženklai) spustelėkite Edit
(redaguoti). Atidaromas dialogo langas Watermark Details
(vandens ženklų informacija). b) Nurodykite vandens ženklo
nustatymus ir spustelėkite OK (gerai).