HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dokumento užbaigimo parinkčių nustatymas

background image

Dokumento užbaigimo parinkčių nustatymas

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Finishing
(užbaigimas).

102 8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

Rankiniu būdu spausdinti ant abiejų pusių (dvipusis
spausdinimas)

PASTABA:

ši informacija skirta gaminiams, kuriuose nėra

automatinio duplekso.

1.

Įdėkite popieriaus spausdinimo puse aukštyn į 1 dėklą
arba spausdinimo puse žemyn į 2 dėklą.

2.

Spausdintuvo tvarkyklėje pažymėkite žymės langelį Print
on both sides (manually)
(spausdinti ant abiejų pusių
(rankiniu būdu)). Jei dokumentą įrišite palei viršutinį
kraštą, pažymėkite žymės langelį Flip pages up (apversti
puslapius aukštyn).

3.

Spustelėję mygtuką OK (gerai) spausdinkite pirmą
užduoties pusę.

4.

Paimkite išspausdintus lapus iš išvedimo skyriaus ir
padėkite juos spausdinimo puse aukštyn į 1 dėklą arba
spausdinimo puse žemyn į 2 dėklą.

5.

Paspaudę mygtuką

Gerai

spausdinkite antrąją užduoties

pusę.

Automatiškai spausdinti ant abiejų pusių (dvipusis
spausdinimas)

PASTABA:

ši informacija skirta gaminiams, kuriuose yra

automatinis dupleksas.

1.

Įdėkite popieriaus spausdinimo puse aukštyn į 2 dėklą.

2.

Spausdintuvo tvarkyklėje pažymėkite žymės langelį Print
on both sides
(spausdinti ant abiejų pusių). Jei
dokumentą įrišite palei viršutinį kraštą, pažymėkite žymės
langelį Flip pages up (apversti puslapius aukštyn).

3.

Norėdami spausdinti užduotį, spustelėkite mygtuką OK
(gerai).

Spausdinti brošiūrą

a) Pažymėkite žymės langelį Print on both sides (spausdinti
ant abiejų pusių). b) Išskleidžiamajame sąraše Booklet
layout
(brošiūros maketas) spustelėkite parinktį Left
binding
(susegimas kairėje) arba Right binding (susegimas
dešinėje). Parinktis Pages per sheet (puslapių lape)
automatiškai pakeičiama į 2 pages per sheet (2 puslapiai
lape).

LTWW

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas 103

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

Spausdinti kelis puslapius lape

a) Išskleidžiamajame sąraše Pages per sheet (puslapių lape)
pasirinkite puslapių lape skaičių. b) Pasirinkite teisingas Print
page borders
(spausdinti puslapio rėmelius), Page order
(puslapių tvarka), and Orientation (padėtis) parinktis.

Pasirinkti puslapio padėtį

a) Srityje Orientation (orientacija) pasirinkite parinktį
Portrait (statmenas) arba Landscape (gulsčias). b) Norėdami
spausdinti puslapio vaizdą atvirkščiai, spustelėkite parinktį
Rotate by 180 degrees (pasukti 180 laipsnių).