HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nustatyti užduoties saugojimo parinktis

background image

Nustatyti užduoties saugojimo parinktis

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Job Storage
(užduoties saugojimas).

Kaip

Atliktini veiksmai

Patikrai spausdinti vieną kopiją, prieš spausdinant visas
kopijas

Srityje Job Storage Mode (užduoties saugojimo režimas)
spustelėkite Proof and Hold (patikra ir laikymas). Gaminiu
išspausdinama tik pirmoji kopija. Gaminio valdymo skydelyje
parodomas pranešimas, kuriuo raginama išspausdinti likusias
kopijas.

Gaminyje laikinai saugoti asmeninę užduotį ir ją išspausdinti
vėliau

a) Srityje Job Storage Mode (užduoties saugojimo režimas)
spustelėkite Personal Job (asmeninė užduotis). b) Srityje
Make Job Private (padaryti užduotį asmenine) įveskite 4
skaitmenų asmeninį identifikavimo numerį (PIN).

Gaminyje laikinai saugoti užduotį

PASTABA:

Išjungiant gaminį, šios užduotys bus

panaikinamos.

Srityje Job Storage Mode (užduoties saugojimo režimas)
spustelėkite Quick Copy (greitas kopijavimas). Nedelsiant
išspausdinama viena užduoties kopija, bet daugiau kopijų
galėsite išspausdinti naudodamiesi gaminio valdymo skydeliu.

Gaminyje ilgai saugoti užduotį

Srityje Job Storage Mode (užduoties saugojimo režimas)
spustelėkite Stored Job (saugoma užduotis).

Padaryti laikinai saugomą užduotį asmenine, kad bet kas, kas
bandys ją išspausdinti, turėtų įvesti PIN

a) Srityje Job Storage Mode (užduoties saugojimo režimas)
pasirinkite Stored Job (saugoma užduotis). b) Srityje Make
Job Private
(padaryti užduotį asmenine) spustelėkite PIN to
print
(PIN, norint spausdinti) ir tada įveskite 4 skaitmenų
asmeninį identifikavimo numerį (PIN).

Gauti pranešimą, kai kas nors spausdina saugomą užduotį

Srityje Job Notification Options (užduoties pranešimo
parinktys) spustelėkite Display Job ID when printing
(spausdinimo metu rodyti užduoties ID).

104 8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

Saugomai užduočiai nustatyti vartotojo vardą

Srityje User Name (vartotojo vardas) spustelėkite User
name
(vartotojo vardas), kad naudotumėte „Windows“
numatytąjį vartotojo vardą. Norėdami pateikti kitą vartotojo
vardą, spustelėkite Custom (pasirinktinis) ir įveskite vardą.

Nurodyti saugomos užduoties pavadinimą

a) Srityje Job Name (užduoties pavadinimas) spustelėkite
Automatic (automatinis), kad naudotumėte numatytąjį
užduoties pavadinimą. Norėdami nurodyti užduoties
pavadinimą, spustelėkite Custom (pasirinktinis) ir įveskite
pavadinimą. b) Išskleidžiamajame sąraše If job name exists
(jei egzistuoja užduoties pavadinimas) pasirinkite parinktį.
Pasirinkite Use Job Name + (1-99) (naudoti užduoties
pavadinimą + (1-99)), kad pridėtumėte skaičių prie
egzistuojančio pavadinimo pabaigos, arba pasirinkite Replace
Existing File
(pakeisti egzistuojantį failą), kad perrašytumėte
užduotį su tuo pavadinimu.