HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas

background image

Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Services
(paslaugos).

Kaip

Atliktini veiksmai

Gauti gaminio pagalbos informaciją ir užsisakyti medžiagas
internete

Išskleidžiamajame sąraše Internet Services (interneto
paslaugos) pasirinkite palaikymo parinktį ir spustelėkite Go!
(eiti!)

Patikrinti gaminio būseną, įskaitant medžiagų lygį

Spustelėkite piktogramą Device and Supplies Status
(gaminio ir medžiagų būsena). Atidaromas HP integruoto
interneto serverio puslapis Device Status (įrenginio būsena).