HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas

background image

Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Paper/
Quality
(popierius / kokybė).

Kaip

Atliktini veiksmai

Pasirinkti popieriaus dydį

Išskleidžiamajame sąraše Paper size (popieriaus dydis)
pasirinkite popieriaus dydį.

Pasirinkti pasirinktinį popieriaus dydį

a) Spustelėkite Custom (pasirinktinis). Atidaromas dialogo
langas Custom Paper Size (pasirinktinis popieriaus dydis).
b) Įveskite pasirinktinio dydžio pavadinimą, nurodykite
matmenis ir spustelėkite OK (gerai).

LTWW

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas 101

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

Pasirinkti popieriaus šaltinį

Išskleidžiamajame sąraše Paper source (popieriaus šaltinis)
pasirinkite dėklą.

Pasirinkti popieriaus tipą

Išskleidžiamajame sąraše Paper type (popieriaus tipas)
pasirinkite tipą.

Viršelius spausdinti ant kitokio popieriaus

Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinti ant kitokio popieriaus

a) Srityje Special pages (specialūs puslapiai) spustelėkite
Covers (viršeliai) arba Print pages on different paper
(spausdinti puslapius ant kitokio popieriaus), tada spustelėkite
Settings (nustatymai). b) Pasirinkite parinktį, norėdami
spausdinti tuščią arba iš anksto išspausdintą priekinį viršelį,
galinį viršelį arba abu. Arba pasirinkite parinktį, kad pirmą ir
paskutinį puslapį spausdintumėte ant kitokio popieriaus.
c) Išskleidžiamuose sąrašuose Paper source (popieriaus
šaltinis) ir Paper type (popieriaus tipas) pasirinkite parinktis,
tada spustelėkite Add (pridėti). d) Spustelėkite OK (gerai).

Koreguoti spausdinamų vaizdų skyrą

Srityje Print Quality (spausdinimo kokybė) pasirinkite parinktį
iš išskleidžiamojo sąrašo. Informacijos apie visas esamas
parinktis rasite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.

Pasirinkti spausdinimą juodraščio kokybe

Srityje Print Quality (spausdinimo kokybė) spustelėkite
EconoMode (taupymo režimas).