HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spausdintuvo tvarkyklės atidarymas

background image

Spausdintuvo tvarkyklės atidarymas

Kaip

Atliktini veiksmai

Atidaryti spausdintuvo tvarkyklę

Programos meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
Pasirinkite spausdintuvą ir paspauskite Properties (ypatybės)
arba Preferences (parinktys).

Gauti bet kokios spausdinimo parinkties žinyno pagalbą

Spustelėkite ? simbolį, esantį viršutiniame dešiniajame
spausdintuvo tvarkyklės kampe, o tada spausdintuvo
tvarkyklėje spustelėkite bet kurį elementą. Rodomas
iššokantis pranešimas su informacija apie elementą. Arba
spustelėkite Help (žinynas), kad atidarytumėte internetinį
žinyną.