HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Laikomo darbo pašalinimas

background image

Laikomo darbo pašalinimas

PASTABA:

Nusiuntę arba išsaugoję darbą su tuo pačiu vartotojo vardu arba darbo pavadinimu, kaip

ir ankstesnio darbo, spausdintuvas prie darbo pavadinimo pabaigos prideda numerį. Norėdami perrašyti
ankstesnį darbą, naudokite spausdintuvo tvarkyklės parinktį Replace existing file (pakeisti esamą
failą). Jei darbas nėra saugomas tuo pačiu vartotojo vardu ir darbo pavadinimu, ir spausdintuvui reikia
daugiau vietos, jis gali ištrinti kitus saugomus spausdinimo darbus pradedant nuo seniausio. Skaičių
darbų, kurie gali būti saugomi, galite keisti iš meniu SISTEMOS SĄRANKA spausdintuvo derinimo
pulte.

Darbą galite pašalinti iš derinimo pulto, įterptinio interneto serverio arba iš „HP Web Jetadmin“.
Norėdami pašalinti darbą iš derinimo pulto, naudokitės šia procedūra:

1.

Jei spausdintuve yra skaičių klaviatūra, paspauskite aplanko mygtuką

, kad atidarytumėte

meniu NUSKAITYTI UŽDUOTĮ.

arba

Paspauskite

Meniu

mygtuką . Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite meniu NUSKAITYTI

UŽDUOTĮ ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

2.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite savo vartotojo vardą ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

3.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite užduoties pavadinimą ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

4.

Paspausdami rodyklę žemyn pažymėkite parinktį IŠTRINTI ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

5.

Jei darbas reikalauja PIN kodo, naudodamiesi skaičių klaviatūra arba spausdami rodyklę aukštyn

ar rodyklę žemyn įveskite PIN kodą ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

PASTABA:

jei PIN kodą įvedate rodykle aukštyn ar rodykle žemyn , po kiekvieno skaičiaus

paspauskite mygtuką

Gerai

.

6.

Jei darbas reikalauja PIN kodo, paspauskite mygtuką

Gerai

ir patvirtinkite, kad norite pašalinti

darbą.

96

7 skyrius Spausdintuvo funkcijų naudojimas

LTWW