HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Budėjimo atidėjimo nustatymas

background image

Budėjimo atidėjimo nustatymas

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu. Paspauskite rodyklę žemyn , kad jį pažymėtumėte, tada
paspauskite mygtuką

Gerai

, kad jį pasirinktumėte.

a.

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ

b.

SISTEMOS SĄRANKA

c.

MIEGO REŽIMAS ATIDĖTAS

3.

Paspausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn / pasirinkite tinkamą laiko formatą ir
paspauskite mygtuką

Gerai

.

4.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

92

7 skyrius Spausdintuvo funkcijų naudojimas

LTWW