HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas

background image

Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu. Paspauskite rodyklę žemyn , kad jį pažymėtumėte, tada
paspauskite mygtuką

Gerai

, kad jį pasirinktumėte.

a.

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ

b.

PAKARTOTINIAI NUSTATYMAI

c.

MIEGO REŽIMAS

3.

Paspausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn / pasirinkite nustatymą ĮJUNGTA arba
IŠJUNGTA ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

4.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .